પ્રતિલિપિ પર અનિરુદ્ધ , હાઇવે રોબરી , પુનર્જન્મ , ડ્રીમ ગર્લ , ફારસ જેવી ધારાવાહિક અને અસંખ્ય લઘુ વાર્તાને વાચકોએ ખૂબ જ ઉમળકાથી વધાવી હતી . માનવીય સંવેદનાઓ અને લાગણીઓ ને કથા ના સ્વરૂપે , રહસ્ય , રોમાંચ સાથે રજૂ કરવાનો એક પ્રયત્ન .. મારી તમામ નવલિકા કે નવલકથા કાલ્પનિક કથા માત્ર છે .. એનો કોઈ વ્યક્તિ , જ્ઞાતિ , જાતિ , સરકાર કે સરકારી સંસ્થાઓ સાથે કોઈ સીધો કે આડકતરો સબંધ નથી ..

  • (66)
  • 8.1k
  • (42)
  • 2.9k
  • (33)
  • 2.6k
  • (40)
  • 4.8k
  • (39)
  • 2.6k
  • (25)
  • 2.3k
  • (40)
  • 2.8k
  • (22)
  • 2k
  • (44)
  • 2k
  • (38)
  • 2.5k