• અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • જ્ઞાનવત્સલ સ્વામી - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • Zhal(झळ) | Marathi short film

 • સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • જય વસાવડા - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • સૌમ્ય જોશી - હું બોલું તું સાંભળ

 • લેખક બેલડીનો રસપ્રદ સંવાદ

 • ડૉ. શરીફા વીજળીવાળા । ધ કલ્ચર ટોક

 • ધ્રુવ ભટ્ટ - દરિયા શી મોજમાં

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • આશુ પટેલ સાથે ઓન ધ સ્પોટ

 • હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • Kuldharma Patni - The Ideal Wife

 • સુભાષ ભટ્ટ - સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર