• ડો. નિમિત્ત ઓઝા

 • અંકિત ત્રિવેદી - પ્રેમનો પાસવર્ડ

 • 1st Friday with KD Live | Season 4 | July 2021

 • શ્રી ભાગ્યેશ જહાં (સાહિત્ય સરિતા)

 • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)

 • અનિલ ચાવડા - હું બોલું તું સાંભળ

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

 • 1st Friday with KD Live | Season 5 | August 2021

 • સૌમ્ય જોશી કાવ્ય (સાહિત્ય સરિતા)

 • મધુસુદન પટેલ - કાવ્યોત્સવ

 • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य | नशिस्त-इ-हमराहा

 • રાજેન્દ્ર શુક્લા - કાવ્યોત્સવ

 • હર્ષ શોધન - હું બોલું તું સાંભળ

 • 1st Friday with KD Live | Season 3 | March 2021

 • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

 • વૈશાખ - હું બોલું, તું સાંભળ