• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • હાસ્ય હુલ્લડ - સ્વસ્થ જીવનની ઉત્તમ ઔષધિ

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • એક પ્રયાસ - ગઝલના ગઢ પર ચઢાનનો

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • અનિલ ચાવડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કિરીટ ગોસ્વામી | બાળસાહિત્ય ઉત્સવ

 • ડૉ સુજ્ઞેશ પરમાર - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ