• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • અદ્દભૂત કવિતા પઠન કુ. પ્રથા બક્ષી

 • ભરત વિંઝુડા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ફોટોગ્રાફી - કચકડે મઢાતી રંગીન દુનિયાનું સત્ય

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • પ્રજ્ઞા વશી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • કિરણસિંહ ચૌહાણ - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • રાજ લખતરવી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • મુબારક ઘોડીવાલા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ભૂષણ ઝાલા | 'તને યાદ છે..?' પુસ્તક પરિચય