• સુગમ સંગીત - શબ્દસુરનો થનગનાટ

 • ભરતદાન ગઢવી - લોક ડાયરો

 • ટીમ જલસો | વાચીકમ્ હળવીધારની પ્રસ્તુતિ

 • ચૈતાલી જોગી - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • પત્રકારત્વ - પત્રકારત્વની બદલતી દિશા અને ભૂમિકા

 • ડિજિટલ દીવાલના લેખકડા માનસ પારખીને પીરસવાની આવડત

 • કાર્ટૂન - કલા મનોરંજન જ નહીં પણ ઉપચાર પણ

 • પરેશ વોરા | એકપાત્રીય અભિનય

 • નયના જાની - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • વિપુલ માંગરોળીયા - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા

 • ડૉ. પરેશ સોલંકી - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • ચંદ્રેશ મકવાણા - ગીતો અને ગઝલોની હેલી

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • ચારણી સાહિત્ય લોક વારસાની નેવાધાર પ્રસ્તુતિ

 • ડૉ સુજ્ઞેશ પરમાર - "યુવા" કવ્યોની અનરાધાર વર્ષા