• નેહલ ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • શાહબુદ્દીન રાઠોડ | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • સુગમ સંગીત : સુર શબ્દનુ સહિયારુ | તુષાર શુક્લ

 • અશોક ગઢવી | વાંચન : ચોપડીનું અને ચહેરાનું

 • ચેટીંગ વિથ લાઈફ | આર.જે. દેવકી

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જયભાઈ વસાવડા

 • એક બીજાને ગમતા રહીયે । સાંઇરામ દવે

 • જગદીશ ત્રિવેદી | જીવન જીવવાની જડીબુટ્ટી

 • સિંહ પુરુષ વીર સાવરકર જી । શરદ ઠાકર

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • સંજુ વાળા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ભાર્ગવ ઠાકર | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • અનિલ ચાવડા | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • ગુજરાતી સાહિત્યનો પડાવ

 • રાજેન્દ્ર શુક્લ | કવિ સંમેલન | સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર