• હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ । સર્જક સાથે સાંજ

 • ફોર્થ વોલ । રંગમ થિયેટર

 • यादें और कहानियां with Neelesh Misra

 • સાહિત્યના સંસ્કાર | જય વસાવડા

 • કિચન Poems ની વાતો | આર.જે. દેવકી

 • એકાકિત અભિનય અને અભિનયના આયામો

 • 1st Friday with KD Live | Season 6 | September 21

 • શ્રી અર્ચન ત્રિવેદી સાથે સંવાદ

 • ડૉ. નિમિત્ત ઓઝા - એક સર્જનની સર્જક યાત્રા

 • હાસ્ય - મહિમા અને શક્તિ । રતિલાલ બોરીસાગર

 • કટાર લેખન કસોટી વાંચન, વિચાર અને અભિવ્યક્તિની

 • શ્રી પ્રતાપ સિંહ ડાભી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ

 • જીવન: ખોજ અને મોજ । ભાગ્યેશ ઝા । સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર

 • કટાર લેખન : કલ, આજ ઓર કલ

 • સંવેદના : યુવાની ધર્મ

 • શ્રી કમલ જોશી | શ્રેણી અનુભવી સાથે અનુભવ