વ્યવસાયે હું એક તબીબ છુ. નાનપણથી જ ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે એક અનેરો લગાવ હતો અને કદાચ એ જ લેખન કાર્ય માટે મને આજે સ્ફુરણા પૂરી પાડે છે. એક તબીબ જ્યારે દર્દીને સાજા કરવાની સાથે મનના ભાવ લખતો જાય ત્યારે વાંચનારના મનને જરૂર જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આશા રાખું છું આપ પણ મારા પુસ્તકોને પ્રેમ આપતા રેહશો.

"ઓફિસર શેલ્ડન - 5" by Ishan shah read free on Matrubharti

https://www.matrubharti.com/book/19922469/officer-sheldon-5

"ઓફિસર શેલ્ડન - 4" by Ishan shah read free on Matrubharti

https://www.matrubharti.com/book/19922339/officer-sheldon-4

"ઓફિસર શેલ્ડન - 3" by Ishan shah read free on Matrubharti

https://www.matrubharti.com/book/19922227/officer-sheldon-3

"ઓફિસર શેલ્ડન - 2" by Ishan shah read free on Matrubharti

https://www.matrubharti.com/book/19922144/officer-sheldon-2

આપના પ્રતિભાવ આવકાર્ય રહેશે 😃

"ઓફિસર શેલ્ડન - 1" by Ishan shah read free on Matrubharti

https://www.matrubharti.com/book/19922115/officer-sheldon-1

Do give your valuable inputs
આપના પ્રતિભાવ આવકાર્ય રહેશે...

Sometimes it is better
To just take a leaf of faith

Rather than asking for "proofs"

-Ishan shah

લાગણીઓની આ કેવી
અદ્ભુત બનાવટ છે

શબ્દોની જોને કેવી કરી
સુંદર સજાવટ છે

-Ishan shah