વ્યવસાયે હું એક તબીબ છુ. નાનપણથી જ ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે એક અનેરો લગાવ હતો અને કદાચ એ જ લેખન કાર્ય માટે મને આજે સ્ફુરણા પૂરી પાડે છે. એક તબીબ જ્યારે દર્દીને સાજા કરવાની સાથે મનના ભાવ લખતો જાય ત્યારે વાંચનારના મનને જરૂર જીતવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આશા રાખું છું આપ પણ મારા પુસ્તકોને પ્રેમ આપતા રેહશો.

લાગણીઓની આ કેવી
અદ્ભુત બનાવટ છે

શબ્દોની જોને કેવી કરી
સુંદર સજાવટ છે

-Ishan shah

The most important thing is
Your mental health

Sometimes arguing
Logically with others
Isn't even a most logical thing !!

-Ishan shah

આજકાલ છાપાઓમાં મૃત્યુ પામનારાની તસવીરના કદ અને સંખ્યા ઉપરથી એ સહેલાઈથી સમજી શકાય છે કે તેઓ આર્થિક કેટલા સંપન્ન હતા !!

જીવતેજીવ સાથે બે ઘડી બેસીને કદી વાતચીત નથી કરી ને મૃત્યુ ઉપરાંત અહીં શોક વ્યક્ત કરવા હોડ લાગી છે !!

Read More

મળ્યા તમે એ વેળા
કેમ ભુલાય
જામ્યા લાગણીના એ મેળા
કેમ ભુલાય

પ્રીત થોડી વધુ મને
તુ ઝંખવા દે
લાવ એક નવી પ્રેમકથા મને
તુ લખવા દે

-Ishan shah

Read More

પ્રેમથી અંજાયા નથી બસ
એ સ્નેહથી ભીંજાયા છે

હો તમે ભલે સાગર વિરાટ

અમે નાનકડી સરિતારૂપી પણ
આપના જ પડછાયા છે

- ઈશાન

Read More