×

તાકાત હોય તો સાચો પ્રેમ કરજો બાકી લફરા તો બધા કરે જ છે.....

*માયકાંગલાની જેમ મારવા* ઈ
*આતંકવાદી તણા એંધાણ* બાકી
*સિંહોના સામેથી શિકાર*
*લેવાયના કોઈથી લાલદા*
🙏🙏🙏
ચોરી છુપી થી મારા દેશના જવાનો ઉપર હુમલા કરનારા આતંકવાદી ખાલી અમારા સાવજોને ખાલી જાણ કરી હોત તો ખબર પડત કેટલી વિહે સો થાય બાકી આવિ રીતે હુમલા કરનારા તો કાયર કેવાય બિજા પણ શબ્દો છે પણ એક હિન્દૂ ના દીકરા તરીકે અને ભારતમાંના સંતાન તરીકે તે ના બોલાય એટલે નથી બોલતો
તમામ શહિદોને શ્રદ્ધાંજલિ

Read More

પાર્થને કહો ચડાવે બાણ,
હવે યુદ્ધ એ જ કલ્યાણ.

🙏ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ :🙏

કોઈ આપણી પોસ્ટ લાઈક કરે કે ના કરે
આપણે તો પોસ્ટ મુકવાના જ
તમે પણ મુકજો હો😄😎