તાકાત હોય તો સાચો પ્રેમ કરજો બાકી લફરા તો બધા કરે જ છે..... મારા જીવનની કાલ્પનિક કહાની

work

ધુમ્રપાન કરવું એ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે
પણ કોઈ પર વિશ્વાસ કરવો એ વધારે હાનિકારક છે
#ચહેરો