હુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર માં પીએચ.ડી ધરાવુ છૂ અવાજ પર થી જ્યોતિષ જોવુ છુ કલર થેરાપીસ્ટ છુ તેમજ નિસંતાન મા પણ મારી પીએચ.ડી છે જ્યોતિષની મદદ થી સંતાન પ્રાપ્તિ થાયજ. અંધશ્રદ્દા નો વિરોધી છુ જ્યોતિષશાસ્ત્રમા મારી ૧૫ પીએચ.ડી. છે મારો ફોન નંબર ૯૮૨૫૬૧૭૮૧૫ છે સવારે 10 થી 1. અને સાંજે 5થી 9 વાત થાય જય હાટકેશ

આજે મંગળવાર હનુમાનજીનો જન્મવાર આજે શનિ પિડા હળવી કરવા 11+પોતાની ઉંમર જેટલા લવિંગની માળા બનાવી હનુમાનજીને અર્પણ કરવી તેમજ સરસિયાનો દિવો શનિદેવને કરવો

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ શ્રી રામદુતાય નમ:

🙏🏻માસ્ક એ જ વેકસીન છે 🙏🏻

ઊગતા પ્રહરે હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડામા

ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બહાર નીકળવું પડે તો માસ્ક પહેરવો જરુરી છે સલામત રહેજો સામાજિક અંતર જાળવો દયા કરો

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐
🙏હાલ માસ્ક એજ વેકસીન છે 🙏

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.

મંગળવારે સવારે મા ચામુંડા ને લાલ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા...........

🙏માસ્ક એજ વેકસીન છે🙏

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ શ્રી આંશુતોષાય નમ:

🙏🏻માસ્ક એ જ વેકસીન છે 🙏🏻

ઊગતા પ્રહરે હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડામા

ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બહાર નીકળવું પડે તો માસ્ક પહેરવો જરુરી છે સલામત રહેજો સામાજિક અંતર જાળવો દયા કરો

દેવદિવાળી ની શુભ કામના

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐
🙏હાલ માસ્ક એજ વેકસીન છે 🙏

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.

સોમવારે સવારે મા ચામુંડા ને લાલ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા...........

🙏માસ્ક એજ વેકસીન છે🙏

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે 卐 :🔱

ૐ શ્રી આદિત્યાયૈય નમ:

🙏🏻માસ્ક એ જ વેકસીન છે 🙏🏻

ઊગતા પ્રહરે હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના દેહ છે આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત જીભ ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ પ્રભાત

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ પ્રભાતના જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏

હે મા ચામુડા વિશ્વ મહામારી થી તમામ ને બચાવજો દોસ્તો ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બોલો પ્રેમથી જય શ્રી ચામુંડામા

ઘરમા રહેજો સલામત રહેજો બહાર નીકળવું પડે તો માસ્ક પહેરવો જરુરી છે સલામત રહેજો સામાજિક અંતર જાળવો દયા કરો

Read More

🔱 ૐ ચામુંડા દેવીયે નમ: 卐
🙏હાલ માસ્ક એજ વેકસીન છે 🙏

ૐ ચામુંડા માતા નમ :

હર ક્ષણ મારી આત્મા પલ પલ મારા કુટુંબ સહ ખમ્મા, સાષ્ટાગ એક મને હર પલ હર ક્ષણ ફક્ત મા ચામુંડાના શરણે મારા કુટુંબના તમામ સભ્યોના આત્માથી સાષ્ટાંગ દંડવત ભજન અને ભક્તિ માટે છે મા ચામુડા બીજે માથુ ઝુકે નહી ખમ્મા મારા ઉજળામાવતર ખમ્મા ઘણી મા ચામુંડ દયા કરો મા કુટુંબની રક્ષા કરો મિત્રો નુ ભલુ કરે

મારા,વાલા બોનો અને ભાઈ દોસ્તો શુભ કામના અને જય માતાજી શુભ રાત્રી

હર પલ પલ મારી કુળમાતા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલાનાં ડુંગરે વાસ છે શ્રી ચામુંડા માતાજીને સાષ્ટાંગ દંડવત
પ્રણામ સહીત પ્રાથના મારા તમામ દોસ્તો ફોલોઅરસ સહ કુટુંબ સુખી સફળ નિરોગી તેમજ હર પલ મા શ્રી ચામુંડા માતાજીના રક્ષણ અને આશિષ મા રહે તો બોલો પ્રેમથી 🔱 ખમ્મા શ્રી રાજ રાજેશ્વરી ચોટીલા ના ડુંગરે વાસ છે તે મારા ચામુંડા સરકારને ઘણી ખમ્મા મારા માવતરને ઘણી ખમ્મા 🔱 શુભ રાત્રી જય માતાજી🙏 🌹🙏.🙏.

રવિવારે સવારે મા ચામુંડા ને લાલ રંગના શણગાર ધરાવે છે માતાજીને બોલ મારી ચામુંડ જય જય ચામુંડા...........

🙏માસ્ક એજ વેકસીન છે🙏

Read More

Astrological measures for mind, how to pray to ganesh, ganesh puja tips......

માત્ર માતા સરસ્વતીની જ નહીં, ગણેશ અને હનુમાનજીની પૂજાથી પણ તેજ થાય છે બુદ્ધિ

ઘણા લોકો એવા છે જેમની યાદશક્તિ નબળી હોય છે, મોટાભાગની વાતો તે ભૂલી જાય છે. યાદશક્તિ વધારવા માટે પ્રાચીન સમયથી જ અનેક પરંપરાઓ પ્રચલિત છે. આ પરંપરાઓનું પાલન કરવાથી બુદ્ધિ સારી થઈ શકે છે. જ્યોતિષમાં બુદ્ધિનો કારક ગ્રહ બુધને માનવામાં આવે છે. કુંડળીમાં બુધની સ્થિતિ શુભ હોવા પર વ્યક્તિને મગજ સાથે સંબંધિત કામમાં ખૂબ ફાયદો મળે છે, જ્યારે અશુભ બુધના કારણે વ્યક્તિની બુદ્ધિ નબળી રહે છે. જાણો યાદશક્તિ વધારવા માટે ક્યા-ક્યા કામ કરી શકાય છે.

- યાદશક્તિ વધારવા માટે સૌથી સારી રીત છે ધ્યાન કરવું. રોજ સવારે થોડી વાર મેડિટેશન કરવાથી મગજને શાંતિ મળે છે અને તે ઝડપથી કામ કરવા લાગે છે.

- ગણેશજી સુખ-સમૃદ્ધિ અને બુદ્ધિના દાતા છે. રોજ સવારે સ્નાન કર્યા પછી ગણેશજીને દૂર્વા ચઢાવો અને ગણપતિ અથર્વશીર્ષના પાઠ કરો.

- રોજ સવારે ઊઠતા જ બંને હથેળીઓ જુઓ. તેનાથી મહાલક્ષ્મી, ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા સરસ્વતીની કૃપા મળે છે અને બુદ્ધિ તેજ થાય છે.

- માતા સરસ્વતીને કેસરી ચોખાનો પ્રસાદ ધરાવો. તેનાથી દેવી સરસ્વતી પ્રસન્ન થાય છે અને બુદ્ધિ સાથે સંબંધિત કામમાં લાભ મળે છે.

- બુધ ગ્રહના દોષ દૂર કરના માટે કોઈ કિન્નરને લીલી બંગડીનું દાન કરો.

- હનુમાન ચાલીસાના આ દુહાના રોજ 108 વખત જાપ કરો.

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देहु मोही, हरहू कलेश विकार।।

Read More

Gayatri Mantra, Goddess Gayatri, Gayatri Mata, Special Mantra of Hinduism............

વેદોની માતા છે દેવી ગાયત્રી, તેમના મંત્રના જાપ કરવાથી મળી શકે છે શુભ ફળ, દરેક દેવી-દેવતાનો છે જુદો ગાયત્રી મંત્ર

હિન્દુ ધર્મમાં ગાયત્રી મંત્રનો વિશેષ મહત્વ છે. દેવી ગાયત્રીને વેદોની માતા પણ કહેવામાં આવે છે. ઉજ્જૈનના જ્યોતિષાચાર્ય પં. મનીષ શર્મા મુજબ, મૂળ ગાયત્રી મંત્ર તો 1 જ છે, પરંતુ મનોકામના પૂર્તિ અને દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે વિદ્વાનોએ જુદા-જુદા ગાયત્રી મંત્રોની રચના પણ કરી છે. ગાયત્રી મંત્રથી આ દેવતાઓની પૂજા કરવામાં આવે તો ખૂબ જ જલદી શુભ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જે દેવતાને પ્રસન્ન કરવા હોય, તેનાથી સંબંધિત ગાયત્રી મંત્રના જાપ કરવા જોઈએ. આ મંત્ર નીચે જણાવ્યા મુજબ છે -

1. વિષ્ણુ-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ नारायणाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात।।

2. લક્ષ્મી-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे, विष्णु पत्न्यै च धीमहि। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ।।

3. શિવ-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्।।

4. શનિ-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ भगभवाय विद्महे, मृत्युरूपाय धीमहि। तन्नो सौरी: प्रचोदयात।।

5. ગણેશ-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।।

6. શ્રીકૃષ્ણ-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ देवकीनन्दनाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि। तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात्।।

7. સરસ્વતી-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्।।

8. દુર્ગા-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि। तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।

9. હનુમાન-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो मारुति: प्रचोदयात्।।

10.સૂર્ય-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ आदित्याय विद्महे, सहस्त्रकिरणाय धीमहि। तन्नो सूर्य: प्रचोदयात्।।

11. તુલસી-ગાયત્રી મંત્ર

ऊँ श्रीतुलस्यै विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि। तन्नो वृन्दा प्रचोदयात्।

Read More

ખોટી રીતે માતાજીની આરતી ગવાય છે . સંકલીત વર્તમાન પત્ર માંથી જુનુ 5 વરસ આ તારીખનુ