વાંચન મને ખુબ જ ગમે છે. અને બાકી બચેલા સમયમાં હું મારા આજુબાજુ બનેલી ઘટનાને વાર્તારૂપે કવિતા રૂપે લખું છું.

હતો આંખ નો દરિયો ઊંધો ઘણો જ..
સાવધાની પુરી છતાં ડૂબવાની તૈયારી મારી.!
દર્શના
#સાવધાની

વિષ પ્યાલો જગે ધર્યો.,
ત્યારે અમી નજર કૃષ્ણે કરી..
શાશ્વત પ્રેમ સક્ષમ કર્યો.,
જ્યારે મીરાએ ઘૂંટડો ભર્યો..
દર્શના
#સક્ષમ

Read More

અમસ્તો નથી મળતો મનગમતો સંગાથ જીવનની આ સફરમાં..
કોણ જાણે કેટલા હોય છે અવરોધ આ પ્રેમની રાહમાં.?
દર્શના
#અવરોધ

Read More

Proper work and proper planning with strong willpower are essential for maintaining balance in life..
દર્શના
#સંતુલન

ઘરની શોભા કિંમતી સામાનથી આંકી શકાતી નથી, આ અપવાદ છે.
ઘરની સાચી શોભા એકબીજાની લાગણી સાથે કદર, આદર સહિતના પ્રેમથી, શ્વાસથી પરસ્પર વિશ્વાસથી હોય છે..
આજ ઈંટ અને પથ્થરના ઘરમાં જીવ પુરે છે.
દર્શના
#સામાન

Read More

મયુરપંખ ધારી આસમાની રંગ જેવો પાવન તું;
તું એટલે નિરંતર અમીરસ છલકાવતો શાશ્વતી પુંજ...
દર્શના
#આસમાની

આ હૃદયમાં તારી હાજરી,
તારામાં મારા હોવાનું પ્રમાણ છે તું..
આ હૃદયે સ્પંદન કરતી શ્વાસોમાં,
મારું જીવંત હોવાનું પ્રમાણ છે તું..
આ જીવનમાં શાશ્વત વસ્યો છે તું,
મારી અંતિમ ક્ષણની અંતિમ ઈચ્છાનું પ્રમાણ છે તું..
દર્શના
#જીવંત

Read More

વાસ્તવિક જિંદગીનો આધાર છે તું;
તું એટલે મારી નિરાધાર લાગણીઓની વાસ્તવિકતા...
દર્શના
#વાસ્તવિક

ચહેરા પર મુખોટો રાખી આડુઅવળું બોલી ગોળ ગોળ વાત કરવી, એ થી વધુ સીધું બોલી ખામી બતાવી દેવી વધુ હિતકારી છે. આનાથી થોડી વાર માટે મનદુઃખ જ થશે! પણ જો તે વ્યક્તિની સાથે ઓળખ થશે, તો સંબંધ હંમેશા માટે ખરાબ થશે.!
દર્શના
#આડુઅવળું

Read More

મને સો દુશ્મનોથી બીક નથી લાગતી, પણ એક હિતશત્રુથી લાગે છે. જે ફકત મોઢે જ આપણા હોય છે...
અને તેનો માર ખંજરના ઘા કરતા પણ વધુ ધારદાર હોય છે..
દર્શના
#હિતશત્રુ

Read More