હું તળાજાની દિકરી છું.હાલ અમદાવાદ રહું. હું ગૃહીણી છું.મને બાળપણથી કવિતા લખવાનો શોખ છે.કોલેજકાળમાં,મારી કવિતા નોટીસ બોર્ડપર મુકાતી હતી.

"અસત્ય ને પ્રિય-
ન બનાવો તો,
સત્ય ના પ્રિય,
તમે બનશો.
બનશે સહાયક,
સમદ્રષ્ટિ સદા".
✍️ જાની.જયા.તળાજા.

રૂઆબ એવો,સંપત્તિનો, સ્વપ્નમાં પણ હું, ન થાવ કોઈનો. જાની.જયા.તળાજા.

" દાંપત્ય સુખ માણવું,
એનો અતિરેક ન થાય.
એ જાણવું.
યોગી બનો,ભોગી નહિ."

✍️ જાની.જયા.તળાજા.

"નિષ્ઠાવાળુ આચરણ માનવીને શ્રેષ્ઠ બનાવે છે.
'ભક્તિ' એ નીતિ તરફ જવાનું પગથિયું છે.

✍️ જાની.જયા.તળાજા.

"જો કરવા જેવું કાર્ય હોય તો,
તે 'દાન'છે.
એના થી બીજું કોઇ,
શ્રેષ્ઠ કાર્ય નથી.

"ભક્તિ કરતા તેનું આચરણ શ્રેષ્ઠ છે".

✍️ જાની.જયા.તળાજા.

"સંપત્તિમાં નથી.
સંતતિ માં નથી.
સંવેદનામાં છે.
ઈશ્વર."

✍️ જાની.જયા.તળાજા.

અપનાવવા જેવો,
જો કોઈ ધર્મ હોય,તો તે છે.
દયા. ( કરુણા )

✍️ જાની.જયા.તળાજા.