લાગણી દિલની હોઠ પર આવે છે ને. હાથ ક્લમ પકડી ને. તેને આકાર આપે છે..

प्यार हमें उनसे बेशुमार था.. पर वो किसी और के था..
दिलको हमने खुद ही जाला दिया.. क्योंकि इश्क़ उसे. किसी और से था...

Read More

dil seee...

Good evening... All☕