મહાદેવ કા ચેલા ઓર અપને ચાહકો કા ગુલામ

આજે દિલ નુ એક ખાસ વ્યક્તિ પણ પોસ્ટ મેન બની ગયું મારી હૃદય ની તમામ ખુશી ઓને પોસ્ટ બોક્સ માથી લઈ ને દુઃખ ના પોસ્ટ બોક્સ માં મારા હૃદય ના સરનામે પોસ્ટ કરીને ચાલ્યો ગયો...
#પોસ્ટમેન
લિ:જય મોદી

Read More

જો કોઈ વ્યક્તિ કરુણતા ભર્યા અવાજ માં માત્ર ને માત્ર તમારા માટે જ નમતું હોય તો તેને માફ કરી ને તમારા અંગત જીવન માં તેને સ્થાન આપી દેજો કારણ કે કરુણા થી વધુ કોઈ મોટો સ્વર નથી કોઈ વ્યક્તિ નું સ્થાન તમારા જીવનમાં કેટલું મહત્વ નુ છે તે દર્શાવવા માટે નો....
#કરુણા
લિ:જય મોદી

Read More

આંખ ના આંસું એના આવાસ સ્થાન માથી નીકળી ગયા જેમના અમારા આવાસ સ્થાન માં પગ મુકતા આવી જતુ હતું અમારા મુખ પર સ્મિત તે વ્યક્તિ એ કે જેમનું આવાસ સ્થાન અમારું હૃદય હતું તે વ્યક્તિ આજે અમારા દિમાગ માથી તેમનું સ્થાન ગુમાવી બેઠો છે.....
#આવાસ
લિ:જય મોદી

Read More

સમયે મને તારી યાદ નો ભુલતા શીખવાડી દીધું તારી થયેલી બધી ભૂલો ને માફ કરતા શીખવાડી દીધું રહીં હશે તારી કાંઇક મજબુરી પરંતુ તારા ગયા પછી મને સમયે એકલા રહેતા શીખવાડી દીધું....
#માફી
લિ:જય મોદ

Read More

જીવન માં કોઈ વ્યક્તિ માટે મહત્વ ના બનો કોઈ વ્યક્તિ માટે મહાત્માં ન બનો કારણકે કોઈ વ્યક્તિ માટે તમે મહાત્માં હશો તો તે તમને જોઈને અથવા તમે જોડ હશો ત્યાં સુધી જ તમારું સમ્માન અને સ્મરણ કરશે પરંતુ જો તમે તેમના જીવનમાં ના મહત્વ ના હશો તો તમે તેમની જોડે નહીં હોવ તે છતાં પણ તમારું સમ્માન અને સ્મરણ કરશે...
#મહાત્માં
લિ:જય મોદી

Read More

જો જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર હાથ ની રેખા જોઈ ને સાચા ભવિષ્ય ની ઝંખના થતી હોય ને તો હું એક જ્યોતિષ પાસે જઇને સૌથી પહેલા મારા હાથ ની રેખા ઓમા તારા સાથ ની રેખા હોય તો હું મારા જીવનના અંતિમ સમય ના અંતિમ શ્ર્વાસ સુધી તારા પાછા આવા ની રાહ જોતો રહીશ...
#જ્યોતિષ
લિ:જય મોદી

Read More

આમ તો માણસ એટલો ઉંડો કે ડૂબો તો પણ ના મળે,આમ જરાક અપેક્ષા રાખો તો તરત જ એનું તળિયું મળી જાય છે...
#તળિયું
લિ:જય મોદી

Read More

યુવાનીના દિવસો તેજસ્વી સુર્ય ની જેમ ચળકદાર થઈ ગયા, સૌન્દર્યની સુંદરતા તીવ્ર ધાર ના હથીયાર થઈ ગયા, અમે કોરન્ટિન થઈ ને રહી ગયા હતા,અને બીજી તરફ તેમના હાથ પીળા થઈ ગયા હતા...
#ચળકદાર
લિ:જય મોદી

Read More

જયા સુધી તમે આ સમાજ ચલાવે તેમ ચાલો ત્યાં સુધી તમે આ સમાજ માં રહેવા ના હકદાર છો જો તમે સ્વચાલિત ચાલશો તો તમે એક ગુનેગાર હોવ તેમ તમને આં સમાજ વાળા તમને સમાજ ની બહાર નિકાળવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે...
#સ્વચાલિત
લિ: જય મોદી

Read More

તરત જ બનનારી મેગી પેટ ભરવા માટે ચાલે , પણ સ્વાદિષ્ટ પાણીપુરી , ભાજીપાવ કે જીવન માણવા માટે તો ધીરજ નામનું લસણ જોઈએ...
#સ્વાદિષ્ટ
લિ:જય મોદી

Read More