લાગણી દિલ ની હોઠ પર આવે છે ને હાથ ક્લમ પકડી તેને આકાર આપે છે

આજે તને પરેશાન કરવાનું મન થયું છે,,,

ચાલ તું સૂઈ જા હવે રાત થઈ ગઈ,,
હું તને ભૂત બનીને ડરાવીંશ,,,

હવે એ સુશે જ નહીં.. 😜😜
Jay Patel...

Read More

લાવ તારાં દરેક શબ્દો ને શણગારી દઉં,,,

જો હાં કહે,,,
તો તારી કલમ ને જ,,

મારાં હોંઠે અડાડી દઉં...!!!!
Jay Patel.....

Read More

ખબર છે કે તું મને લખી ને ખુશ છે,,
પણ એક વાત મારી પણ સાંભળી લે,,

મને પણ તને વાંચવાનું વ્યસન થઈ ગયું છે...!!!!
Jay Patel...

Read More

બે મીઠી વાતો કરી,,
આમ ધીરે ધીરે લૂંટવાની કોશિશ નાં કર પાગલ,,,

જો સાચે જ પ્રેમ હોય,,
તો આવ,,,

સંપૂર્ણપણે બરબાદ થવાં તૈયાર છું....!!!
Jay Patel...

Read More

સાંજ તો રોજ પડે જ છે,,,
એમાં કંઈ નવું નથી,,
પણ ફર્ક એટલો જ છે,,
કે તું એ અંધારાં નો ઝગમગતો શણગાર છે....!!!

એક પછી એક દિવસો જતાં જાય છે,,
હોંઠ પર હસી ને પાપણે થી અશ્રુ સરતાં જાય છે,,
અજાણ્યાં અપનાવે અને પોતાનાં છોડતા જાય છે,,
જોઉં છું જ્યારે,,કોણ છે મારી પાસે,,
તો કોઈ જ દેખાતું નથી,,
અને જ્યારે ખુશ હોઉં,,
તો એ ખુશી નાં કારણ સમા એ જ લોકો દેખાતાં હોય છે..
કપરી પરિસ્થિતિ માં હસી ને જીવવાનાં,,
સૌનાં ક્યાં ગઝા હોય છે,,
કેમકે,,
માંદગીમાં સાલું શરીરમાં પણ થોડા દિવસો ની રજા હોય છે,,
જો મન ભરીને ખડખડાટ હસાઇ જાય કયારેક,,
તો તરત જ અશ્રુ ઓ ની સજા હોય છે,,
છતાં જો સાચું કહું,,,
તો સાલું જિંદગી જીવવામાં બહું મજા હોય છે..!!
Jay Patel ...

Read More

હું બોલું ને તું સંભાળ,,
એનાથી વધારે ગમે છે,,
તું બોલ ને હું સાંભળું...!!!

થોડી જાણી, ને થોડી માણી,,
દોરી જીંદગીની મેં ખુબ તાણી,,

હાથે ટીંગાડિયા અણગમા જુમ્મર,,
ને ગમતી કડલીઓ કરી ધૂળધાણી...!!!

Read More