પુસ્તકો મારા પ્રાણ છે. મારા ત્રણ પુસ્તકો હાર્ડકોપી સ્વરૂપે છપાઈ ચુક્યા છે. 1. રહસ્યમય ટાપુ ઉપર વસવાટ, 2. ભયાનક સફર, 3. ચામડાનો નકશો અને જહાજની શોધ. Insta id :- author_jigar_anami

ना चाहतें हुए भी इन जज्बातों ने फिसला दिया!
वरना यहाँ महोब्ब्त करकेे किसका भला हुआ है?

जीगर_अनामी राइटर

ચાલો મળીએ.

epost thumb

इन नफरतों की साज़िशोने तोड़ डाला मुझे.!!
वो जीत गई! मै महोब्बत के जंग में हार गया।

जिगर_अनामी राइटर

epost thumb

જીંદગીની દરેક ક્ષણને માણતા શીખી લો. તમે જેવી પરિસ્થિતિમાં જીવી રહ્યા છો એનો સ્વીકાર કરી લો. દરરોજ કંઈક નવું શીખતાં રહો. પોતાની જાતને હંમેશા કામમાં વ્યસ્ત રાખો. કારણ કે જ્યારે ફ્રી હોઈએ ત્યારે ઘણા બધા વિચારોથી મગજ ઘેરાયેલું રહે છે. અમૂક સારા વિચારો મગજને સારી દિશામાં ધકેલે છે. જયારે ચિંતાયુક્ત વિચારો મગજ ઉપર ઘેરી અસર ઉપજાવે છે. અને આપણુ માઈન્ડ ડિપ્રેસન જેવું ફીલ કરે છે. ડિપ્રેસનથી આપણા ઘણા કામો અટકી પડે છે. જેની અસર આપણી રિયલ લાઈફ ઉપર પડે છે.

હંમેશા ખુશ રહો.
ખુશી વહેંચતા રહો.

જીગર_અનામી રાઇટર

Read More

ભમ્યો જગ આખું! સબંધો તૂટી પડ્યા,
ઘરના ઉંબરે મને સબંધો સાચા જડ્યા.

પપ્પા ❤️

જીગર _અનામી રાઇટર

कैसे खुश रहे हम?
गरीब ही इतने थे की,
इस महॉबत को खरीद न सके।

अश्रु बहते रहे,
हम कंगाल होते गए।
बहोत रोया, बहोत तड़पा !
जब महॉबत का खरीददार कोई और हो गया।


जिगर_अनामी राइटर

Read More
epost thumb

इतना भी गुरूर ना कर अपने पर,
ओ जिंदगी। तु जैसी भी होगी!
हम जी लेंगे तुझे अपने हिसाब से।

जिगर_अनामी राइटर