વાંચવાનો બાળપણથી જ ગાંડો શોખ છે.. અને એમાંય નવલકથાઓ તો ખાસ.. ઉંમર એકવીસ વર્ષ છે... સ્ટડીમાં 11-12 સાયન્સ તેમજ અત્યારે B.A રનિંગ છે.. ક્યારેક મનમાં ઉદ્દભવતા વિચારોના વમળોને કાગળ પર કંડારી લઉં છું.. માનવઘડિયાળો ઓલવાઈ જાય છે પણ એના કાર્યો એના સમયને જીવંત રાખે છે. - અનામી રાઇટર

મારા ફળીયામાં ઉછરી રહેલા વૃક્ષોમાંનું એક વૃક્ષ.
જેને અહીંની પ્રાદેશિક ભાષામાં 'વિદ્યા' અથવા 'શરૂ' કહે છે. આ વૃક્ષને પાંદડાની જગ્યાએ પાંખડીઓ હોય છે. જયારે આ વૃક્ષની પાંખડીઓ ઉપર પાણી રેડીએ અને એ પાણી કુંડામાં પડે એ દ્રશ્ય ખુબ જ નયનરમ્ય અને અદ્ભૂત હોય છે.

જીગર_અનામી રાઇટર

Read More
epost thumb

પુસ્તકોના પોષણ વચ્ચે ઉછર્યો છું.
અનુભવોની ઓથમાં હું વિચર્યો છું.!

જીગર_અનામી રાઇટર

epost thumb

લઈ કલમને
કાગળ પર
એક વિચાર
સાધ્યો છે,


અટકળોને
હકીકત કરવાનો
આધાર
બાંધ્યો છે.!

જીગર_અનામી રાઇટર

આ વખતે તો જોયેલા સ્વપ્નોની નદી પણ બાંધી આવશે,
એટલે જ કહું છું આ વખતે તુફાન નહિ આંધી આવશે.!

જીગર_અનામી રાઇટર

Read More
epost thumb

#महोबत -इश्क़#

epost thumb

હસતા મુખે ઝેરના ઘૂંટડા જેવી નિરાશાઓને મેં ગળી છે,
એટલે જ નિષ્ફળતાઓ વચ્ચે નવી આશા મને મળી છે.!

જીગર_અનામી રાઇટર

Read More

સબંધો જ આપણા સમગ્ર જીવનની સાચી મૂડી છે.

સાચા સબંધો ખુબ જ સુંવાળા હોય છે,
પારખી જુઓ એ ખુબ હુંફાળા હોય છે.!

પરમ મિત્ર અને હેકિંગની દુનિયાના માસ્ટર માઈન્ડ દલપતકુમાર સુથાર તથા સાહિત્ય સફરના સાથી મિત્ર જીવણભાઈ જયપાલ સાથે. 😊❤️💖

જીગર_અનામી રાઇટર

Read More

મેં મારા ફળીયામાં છ સાત વૃક્ષો ઉછેર્યા છે. તમે તમારા ઘરની સામે યા ફળીયામાં વૃક્ષો ઉછેરો છો ?

ચાલો આજે પ્રોમિસ ડે ના દિવસે પ્રકૃતિને પ્રેમ કરવાનું વચન આપીએ. 🌹🥰💖

Read More
epost thumb

तुम क्या वफा निभाओगे ?
हमको खुद हमारी जज्बातोंने धोखा दिया है.!

जीगर_अनामी राईटर