જે લખું એ દિલ થી લખું છું

🙏હર હર મહાદેવ🙏

અમારે તો બીજા કય કામ નય કરવા ના તારા વારા 😘

नजर" से दुर रहकर भी किसी की "सोच" मे रहना..♥
किसी के "पास" रहने का तरीका होतो ऐसा हो..

મારી લાઇફ માં એક તું જ છે.only 4 u😘😘😘

ચા એ ચા છે એની જગયાએ કોઈ ન લઈ શકે

🙏બાપા મોરિયા🙏

Teri surat na woh sisa. tod denge hmmm