સંબંધો માં ક્યાં એહસાસ હોય છે,એહસાસ તો લાગણીઓ ને હોય છે.

સૌને પોતાના નસીબ નું મળે છે ,પોતાના જ પાંખ થી ઉડે છે તો માણસ કેમ બીજા નાં નસીબ નું છીનવા નાં મોકા તલાશતા હોય છે.
જીના❤️

Read More

જ્યારે પ્રેમ ની વાત આવે તો , માણસ ને કોઈ વાત સમજ માં નથી આવતી,
ત્યારે મૂંગા નાં મોઢા માંથી પણ અવાજ સંભળાય છે.
જીના ❤️

Read More

પાછા ફરતા એ જ ગલી માં ભૂલા પડિયા જ્યાંથી રસ્તો ફંટાઈ ગયો તો આપડો, ખબર નથી પડતી કિસ્મત ક્યાં લઇ જાય છે , લાગે છે હજી જિંદગી ને ઝખ્મ ખાવાના બાકી છે. જીના❤️

Read More

માણસ કયારેક કયારેક એવી યાદો પકડી રાખવા માંગે છે,જેને એ અડી પણ નથી શકતો,
ત્યારે એ પણ ભૂલી જાય છે કે એનું આજ કેટલું જરુરી છે એના માટે.
જીના ❤️

Read More

મોતી ની જેમ તારી યાદ સમેટી ને રાખી છે આ દિલ ના સાગર માં,
સમય પસાર થઈ જશે મારી એકલતા નો તારી યાદો થી.
જીના❤️

પ્રેમ શબ્દો માં ક્યાં હોય છે,
દિલની જુબાન માં હોય છે,
એ જાણતા જ નથી આને ,
એ તો નજરો થી બયાન થાય છે.
જીના❤️

એક કટુ વાણી થી કાયમી માટે બીજા મન માં પોતાના માટે નફરત નું બીજ વાવવાનું કારણ બને છે.
જીના❤️
#કટુ

નિષ્ઠુર તો તારી યાદો છે જે આવે છે પણ તને નથી લાવી શકતી.
જીના❤️
#નિર્દય

પ્યાર મે તેરે લીયે દિલ ઇતના બાગી હો ગયા હૈ, દુનિયા કી હર રશ્મ તોડને કો રાઝી હો ગયા હૈ.
જીના❤️
#બાગી