વ્યવસાયે મેડિકલ ફિલ્ડ માં છું.કોઈ પણ વિષય પર લખવાનો મારો શોખ છે.

#હિમ્મત
હિમ્મત પર એની હજારો ફિદા
કિંમત એની લાખો માં એક
લાગણી એની કરોડો ને પાર
વ્યક્તિત્વ એનું અજબ ગજબ...

#સામાન
જીંદગી માં જેને મેળવવા ગાંડા ની જેમ દોડીએ છીએ
તે આપનો કિંમતી સામાન પણ મૂકીને જ જવાનું છે
વસ્તુ કરતાં જીંદગી કિંમતી છે..સાચવજો..

Read More

#ખરેખર
ખરેખર જો લાગણી સાચી હોય
તો જ શબ્દો ની ગહેરાઇ સમઝાય
બાકી તો આપણને તો વાચવા કરતાં
લાઈક કરવામાં વધુ રસ હોય છે...

Read More