ક્યાં ખબર હતી...
આમ અચાનક જ મળી જશું...

    ક્યાં ખબર હતી...
અજાણ્યા સંબંધો આટલાં જાણીતા થઇ જશે...
   
  ક્યાં ખબર હતી....
ભગવાનની બનાવેલી આ દુનિયામાં
અચાનક જ સારા મિત્રો બની  જઇશું...

    ક્યાં ખબર હતી....
આમ અચાનક જ એકબીજા સાથે
પોતાની feelings share કરવા લાગ્યા

    ક્યાં ખબર હતી....
આમ અચાનક જ એક દિવસ....
    જુદા થઈ જશું.....
     
   પહેલી મુલાકાતમાં અજાણ થી  જાણીતા બન્યા....
છેલ્લી મુલાકાત માં જાણીતા થી અજાણ થાય....

      સાથે રહ્યા તે સંબંધ હતો...
         અને અલગ પડ્યા તે સ્વાથૅ....
મજબુરી હશે કઇક .... અથવા....તો
પરિસ્થિતિની  માંગ ...
     જેના વગર ડગલું આગળ ના ભરાય
તેના વિના સફર ચાલુ થયો......

🌺Last two lines 🌺

બે અજાણ્યા લોકો વચ્ચે નું મૌન
     એક સંબંધનું સજૅન કરે છે....
                પણ......
બે જાણીતા લોકો વચ્ચેનું મૌન
     સંબંધ તોડે છે....

  ઓળખાણ વગર ઘણી બધી
વાતચીત થાય છે....
       અને... ઓળખ્યા પછી
વાતચીત નો અંત આવે છે.......
                   
      

Read More

આજકાલ લોકો મજાક
કરું છું કહીને ઘણુંબધું
સાચું કહી જાય છે...

रिश्ता चाहें कोई भी
हो password
एक ही है...
विश्वास

ક્યારેક બંને વેન્ટિલેટર
પર હોય છે...
અંદર "જીંદગી"
અને
બહાર "લાગણી"

new day, new year, new beginning, old friends, old times, old relationship......

happy New year