मी सामाजिक श्रेणीत लिखाण करणारी एक सामान्य लेखिका आहे. अनुभव, स्त्री - विशेष, सामाजिक श्रेणीत लिखाण. स्वसुख निरभिलाष: खिद्यते लोकहेतो: प्राधान्यास असेल "मौन" तर, तुम्ही नसाल कधीच कोणासाठी "गौण". माणूस म्हणून जगताना, संघर्ष ही देणगी समजली तर, यश तुमच्यापासून लांब न जाता तुम्हाला आपलंसं करून आयुष्यभराची साथ देईल.

#harghartiranga

🇮🇳🇮🇳✨

epost thumb

Book is now live on Amazon 👇👇

https://www.amazon.in/gp/offer-listing/9391584047

#हर_घर_तिरंगा_अभियान
#आजादीकाअमृत_महोत्सव

तिरंगा फडकावूया अभिमानाने!

🇮🇳🇮🇳😍

Thank you Matrubharti for publishing my book.

epost thumb

गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु र्गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः

साहित्यिक क्षेत्र सुद्धा कोणत्या सैन्यापेक्षा कमी नव्हे! रोज तुम्हाला त्याच ताकतीने लिखाण करावं लागतं. रोज नवे विषय नवी आव्हानं म्हणून उभी राहतात. तुम्ही रेखाटलेल्या पात्रांना न्याय देता यावा; म्हणून तुम्ही झटता. तर अशा या साहित्यिक प्रवासात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. या यशाची मी मानकरी ठरले त्याबद्दल #StoryMirror व्यासपीठाची मी मनापासून आभारी आहे.

😇😇

Read More

✨✨

साहित्यिक प्रवासात पुढे जाण्यासाठी मिळालेली कौतुकाची थाप!

✨✨

#book
#love

पुस्तक आल्यावर झालेला आनंद! शब्दात मांडता न येणारा!

✨✨❤️

epost thumb

#onlyoneearth 🌍🌎🌏

#onlyoneearth 🌍🌎🌏