હૈ ઇશ્વર તારી પાસે મારે કઈ નથી જોતું,પણ તે મારી અંદર કંઇક લખવાની આવડત મૂકી છે,બસ મને એમ થાય છે કે હું લખીયા જ કરું લખીયા જ કરું.હું તને વચન આપું છું કે કર્મથી હું કયારેય હારીશ નહીં,પણ હું જંપી જાવ તે પહેલા મારે હજુ માઇલોને માઇલોની મુસાફરી કરવી છે.તેમાં તું મારો સદય સાથ આપજે.

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19886468/call-center-5

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "કોલ સેન્ટર (ભાગ-૫)" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19886468/call-center-5

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ન્યુ લવ સ્ટોરી ...️️" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19866815/new-love-story

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ઘર છોડીને આવેલ લીલા.." માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19866987/n-a

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "વિધવા" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867096/vithava

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "ટીફીનમાં પત્ર એક પત્નીને..." માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867216/tifin-ma-ak-patr-patni-ne

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "રાધીકા" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867274/radhika

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "આઈ લવ યુ પપ્પા...!! - એક લવ સ્ટોરી" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867485/i-love-you-papa

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "વહુ તમારી જેવી દિકરી" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867372/vahu-tamri-jevi-dikri

kalpesh diyora લિખિત વાર્તા "અવની અને રાહુલની પ્રેમ કહાની" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19867580/avni-ane-rahul-ni-prem-kahani

Read More