હૂ અને મારી મોજ એટલે નવા શબ્દોની શોધ.

ઝઘડો હતો મારો એમના પ્રેમ થકી,
છતા હારી ગયો હુ એમના વેમ થકી.
#ઝઘડો
Mr.K.K

આંખોમે દરીયા હૈ ગાલોપે નદીયા
ઈંત્જારમે તેરે લગે બીતે હૈ સદીયા.
Mr.K.K

હું એની બહુ નજીક હતો પણ જમાનો પૈસાનો હતો અને હું સાવ ગરીબ હતો,
એટલે જ ચુંબકના બે સજાતીય ધ્રુવોની જેમ એક ના થઈ શકયા.
#ચુંબક
Mr.K.K

Read More

હજારો કામ વચ્ચે એ નવરાશની પળ છે મારી, હતો કામમા વ્યસ્ત છતાં મળી નજરથી નજર તમારી.
#નવરાશ
Mr.K.K

दो रास्ते हैं ज़िन्दगी के, दोस्ती और इश्क़, एक ज़ाम से भरा तो एक इल्ज़ाम से भरा.
Mr.K.K

ना तुम दुर जाना, ना हम दुर जायेंगे, अपने अपने हिस्से कि दोस्ती हम नीभायेंगे,बहुत अच्छा लगेगा जींदगी का ऐ सफर तुम वहासे याद करना और हम यहासे मुउसकुरायेंगे. Mr.K.k #Happy Friendship Day

Read More

ભૈરુ છે મારો
દુઃખમા ભગીદાર,
તેને સલામ.
#સલામ
Mr.K.K

जब जब खुश होते हैं तब तब तेरी याद आती हैं, और सारी खुशया रोते रोते बीत जाती हैं.
#खुश
Mr.K.K

અર્ધ છે કાનો
દુનિયાથી ન છાનો
રાધા વિનાનો
#અર્ધ
Mr.K.K

સોચા થા કી વો જીન્દગીમે પ્યાર કી જ્યોત જલાયેગી, પર ઉસને તો ઉસકે સાથ દેખે સપનો કોહી જલા દિયા.
#જ્યોત
Mr.K.K