હૂ અને મારી મોજ એટલે નવા શબ્દોની શોધ.

મળશો તમે એવી દિલમાં છે આશ,
ભલે ના રહો તમે કાયમ મારી પાસ.
Mr.K.K

-KALPESH PARGHI

हाथमे लीऐ खडा बोर्डरपे त्रिरंगा है,
इस देशका हर फौजी बडा चंगा है.
Mr.K.K

દિલનો જુઞારી હુ દિલ બેઠો હારી,
જિંદગીની તાસમા જોઈ એક રાણી
Mr.K.K

ઝઘડો હતો મારો એમના પ્રેમ થકી,
છતા હારી ગયો હુ એમના વેમ થકી.
#ઝઘડો
Mr.K.K

આંખોમે દરીયા હૈ ગાલોપે નદીયા
ઈંત્જારમે તેરે લગે બીતે હૈ સદીયા.
Mr.K.K

હું એની બહુ નજીક હતો પણ જમાનો પૈસાનો હતો અને હું સાવ ગરીબ હતો,
એટલે જ ચુંબકના બે સજાતીય ધ્રુવોની જેમ એક ના થઈ શકયા.
#ચુંબક
Mr.K.K

Read More

હજારો કામ વચ્ચે એ નવરાશની પળ છે મારી, હતો કામમા વ્યસ્ત છતાં મળી નજરથી નજર તમારી.
#નવરાશ
Mr.K.K

दो रास्ते हैं ज़िन्दगी के, दोस्ती और इश्क़, एक ज़ाम से भरा तो एक इल्ज़ाम से भरा.
Mr.K.K

ना तुम दुर जाना, ना हम दुर जायेंगे, अपने अपने हिस्से कि दोस्ती हम नीभायेंगे,बहुत अच्छा लगेगा जींदगी का ऐ सफर तुम वहासे याद करना और हम यहासे मुउसकुरायेंगे. Mr.K.k #Happy Friendship Day

Read More

ભૈરુ છે મારો
દુઃખમા ભગીદાર,
તેને સલામ.
#સલામ
Mr.K.K