હૂ અને મારી મોજ એટલે નવા શબ્દોની શોધ.

તારા સ્પર્શ જેટલો શક્તિશાળી કોઇ મ્લહમ નથી જે આ ટુટેલા દિલના ઘાવ ભરે.
# શક્તિશાળી
Mr.K.K

હસતા ચેહરાની મારા એ સ્માઇલ બની ગઈ,
ધારદાર આંખોથી એક વાર કરી ગઈ,
ઓલી પાણી જતી પનીહારી મારો શિકાર કરી ગઈ.
Mr.K.K
#શિકાર

Read More

ખુદાએ આપી પોતાની ઓળખાણ છે,
એટલે જ જગતમાં મોટુ અમીનુ સ્થાન છે,
એટલે જ મમતાના સાગરને આપ્યું એ હૈયામા સ્થાન છે,
એટલે જ લાગણીઓનો ભર્યો એ ભંડાર છે
ખુદાએ આપી પોતાની જગતને જલક એજ તો મારી અમીજાન છે.
Mr.K.K

Read More

શુ એ નુરાની ચેહરાનો વટ હતો,
હા પણ એ ચેહરો ઘુંઘટમા હતો.
Mr.K.K
#ચેહરો

અન્ય વ્યક્તિનુ આપણા થકી થતુ માન એ આપણુ રોકાણ છે, જેના વળતર થકી સમ્માન મળે છે જે વ્યક્તિને જીવનમા ઊચ્ચાઈ પર લઈ જાય છે.
Mr.K.K
#માન

Read More

ભવ્ય ભારતની આવ તને હુ ઓળખાણ કરાવુ
હે..પ્રેમની એ મિશાલના તાજમા આવ તને મુમતાઝ બતાવુ
હે.. એવી ઞીરની રે તળેટીમાં આવ તનેભોળીયો શંકર બતાવુ
હે.. યમુના તટે ઊભો અડગ એ લાલ કિલ્લા પર ફરકતો આઝાદ તિરંગો બતાવુ
હે.. અમદાવાદે વસતા એ સીદી બશીરે બાંધ્યા એ ઝૂલતા મિનારા ચાર બતાવુ
હે.. એવા જીવનારે બલીદાન દેનારા વીરોની યાદીમા તને ઇન્ડિયા ગેટ બતાવુ
ભવ્ય ભારતની આવ તને હુ ઓળખાણ કરાવુ.
Mr.K.K
#ભવ્ય

Read More

સાથી નો તારે સાથ હશે, પણ છુટીઓ સાથી તારી સાથ ન હશે, નિયતિના આ ખેલમા તારોએ પુરો હાથ હશે.
Mr.K.K
#નિયતિ

चाह कर भी तुम उसे छोड नही सकते, खेल-ऐ-नियति का तुम तोड नही सकते.
Mr.K.K
#नियति

મારી હર એક કૃતિઓમા બસ તારામારા પ્રેમની આકૃતિ વરતાઈ છે, તે જોવા બસ નજર એક તારી જોઈ.
Mr.K.K
#આકૃતિ

જીવનની રાહમા આવશે ઘણી બાધા, એ જાણવા ઇચ્છુક છે મારી જીજ્ઞાસા.
Mr.K.K
#જિજ્ઞાશુ