હૂ અને મારી મોજ એટલે નવા શબ્દોની શોધ.

વુમન્સ છે એ દરીયો જે ખુદાએ ખુદ પ્યાર, મોહબ્બત અને મમતાથી ભર્યો.
Mr.K.K

હોઠથી હોઠ એના સ્પર્શી બેઠા, દુરીથી હવે એના તરસી બેઠા.
Mr.K.K
#Kissday

મળશો તમે એવી દિલમાં છે આશ,
ભલે ના રહો તમે કાયમ મારી પાસ.
Mr.K.K

-KALPESH PARGHI

हाथमे लीऐ खडा बोर्डरपे त्रिरंगा है,
इस देशका हर फौजी बडा चंगा है.
Mr.K.K

દિલનો જુઞારી હુ દિલ બેઠો હારી,
જિંદગીની તાસમા જોઈ એક રાણી
Mr.K.K

ઝઘડો હતો મારો એમના પ્રેમ થકી,
છતા હારી ગયો હુ એમના વેમ થકી.
#ઝઘડો
Mr.K.K

આંખોમે દરીયા હૈ ગાલોપે નદીયા
ઈંત્જારમે તેરે લગે બીતે હૈ સદીયા.
Mr.K.K

હું એની બહુ નજીક હતો પણ જમાનો પૈસાનો હતો અને હું સાવ ગરીબ હતો,
એટલે જ ચુંબકના બે સજાતીય ધ્રુવોની જેમ એક ના થઈ શકયા.
#ચુંબક
Mr.K.K

Read More

હજારો કામ વચ્ચે એ નવરાશની પળ છે મારી, હતો કામમા વ્યસ્ત છતાં મળી નજરથી નજર તમારી.
#નવરાશ
Mr.K.K

दो रास्ते हैं ज़िन्दगी के, दोस्ती और इश्क़, एक ज़ाम से भरा तो एक इल्ज़ाम से भरा.
Mr.K.K