પ્રેમ એટલે સંવેદનાનું ઝરણું, લાગણી, સ્નેહ, દયાભાવ, આદર, સત્કાર, માન સન્માન....

Prem_222:

વિના અવરોધ જીવન શું કામનું,
વિના અવરોધ લક્ષ્ય શું કામનું,

થા ઊભો લડ જંગ આ દુનિયાની,
વિના અવરોધ એ પ્રેમ શું કામનો,

એ કર્ણ જીત્યો વિદ્યા વિના ગુરુ,
જો અવરોધ ના હોત અર્જુન નો,

વિશ્વ વિજેતા બન્યો હોત એકલવ્ય,
જો અવરોધ ના હોત ગુરુ દ્રોણ નો,

#અવરોધ

Read More

Prem_222:

दो प्रेमी के प्रेम का अवरोध सब बनते हें,
जो आज मंदिर मे राधा कृष्ण के आगे माथा टेकते है,
हर रोज कई प्रेमी आत्महत्या करते हें,
जो किसी राधे राधे नाम जाप ने वाले का शिकार बनते हैं l

#अवरोध

Read More

Prem_222:

तुझ मे ओर तेरी याद मे संतुलन रखा कर,
तेरी याद बार बार आती हैं ओर तू कभी कबार l
तेरी यादो के सिलसिले चलते रहेंगे इस दरबार,
हो सके तो आजा सरकार तू मेरे दिल के द्वार l

#संतुलन

Read More

Prem_222:

Balance is must be required in love or unloved becouse can't understand love importance without your unloved.

#balance

Prem_222:

Balance is mendetory in all places or all positions becouse without balance no can get output.

#balance

Prem_222:

घर वाली ओर बाहर वाली मे संतुलन ला दिया तो समझो कभी कोई प्रॉब्लम नई होगा l

#संतुलन

Prem_222:

જીવનમાં જો દિલ અને દિમાગ વચ્ચે સંતુલન જાળવી ગયા તો સમજો જીવન જીતી ગયા..

#સંતુલન

Prem_222:

જીંદગીમાં જો ખાણીપીણી અને વ્યાયામ વચ્ચે, જ્ઞાન અને આવડત વચ્ચે, પ્રેમ અને જગડા વચ્ચે, પત્ની અને માઁ વચ્ચે, સંત અને મહાત્મા વચ્ચે સંતુલન જાડવતા આવડી જાય ને સાહેબ તો જિંદગી તરી જવાય.

#સંતુલન

Read More

Prem_222:

मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा हैं
सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं
और मेरे एक ख़त में लिपटी रात पडी हैं
वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो

पतझड़ में कुछ पत्तों के गिरने की आहट
कानों में एक बार पहन के लौटाई थी
पतझड़ की वो शांख अभी तक काँप रही हैं
वो शांख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो

एक अकेली छत्री में जब आधे आधे भीग रहे थे
आधे सूखे, आधे गिले, सुखा तो मैं ले आयी थी
गिला मन शायद, बिस्तर के पास पडा हो
वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो

एक सौ सोलह चाँद की रातें, एक तुम्हारे काँधे का तील
गीली मेहंदी की खुशबू, झूठमूठ के शिकवे कुछ
झूठमूठ के वादे भी, सब याद करा दो
सब भिजवा दो, मेरा वो सामन लौटा दो

एक इजाजत दे दो बस
जब इस को दफ़नाऊँगी
मैं भी वही सो जाऊँगी

#सामान

Read More