એક અનોખો વેપાર

khubj prernatmk
https://www.matrubharti.com/book/19858309/

સફરમાં મળેલ હમસફર : 2 ભાગ-4

mne rutu nu character vdhu gmyu , ena charecter sathe attach thai tya to e character smapt thai jai 6,
https://www.matrubharti.com/book/19858272/

સફરમાં મળેલ હમસફર : 2 ભાગ-2

awesome
https://www.matrubharti.com/book/19857739/

કોફી હાઉસ , પાર્ટ- ૪૩

eagerly waiting for last cup of coffee.
https://www.matrubharti.com/book/9674/

પ્રેમ રોગ - part 5

nice plot
http://matrubharti.com/book/11496/

પ્રેમ ની સફર

good work. waiting for next plot i just hope next part mate vdhu wait nai krvi pade.
http://matrubharti.com/book/11239/

આઈ હેટ યુ ટૂ ડાર્લિંગ - 3

ya
http://matrubharti.com/book/11220/

સ્ટુપિડ, આઇ લવ યુ

awesome love story
http://matrubharti.com/book/10584/

એક મૃગજળનો સ્વાદ

will u make it in a series? its make me curious whats further done with both of them. if possible than try to write it in a sequence
http://matrubharti.com/book/11125/