એકાંતને ઓગાળીને વ્યસ્ત રહું છું, માણસ છું મુંજાવ છું તોય મસ્ત રહું છું..

દરેક સંબંધની એક ઉંમર હોય છે સાહેબ,

પાણીનો ભાર વાદળ પણ ક્યાં સુધી સહન કરે..@Kj

તેઓ પૂછે છે :

લખો છો એ આવે છે ક્યાંથી ?

મેં કહ્યું : હૈયે પડેલ તિરાડમાંથી...@Kj

હું બાળક નથી છતાં પણ મને એક સવાલ સતાવે છે
લોકો હજુ પણ મને કેમ રમાડે છે...@Kj

વાતો મુલાકાતો પછી યાદો માં ફેરવાય છે
એક વાર મળેલા ને ક્યાં કદીય ભૂલાય છે..@Kj

કોમ્પીટીશન એટલી હદે વધી ગઈ છે ને કે...
ગમે એની સામે દુઃખ ની વાત કરો...
એ સામે ડબલ જ દુઃખી હોય...

ના કદી વાંચી શક્યો હું તારી આંખોની લિપિ..

હું અભણ છું, ને અભણની એ જ તો તકલીફ છે..@Kj

New family Member grand i10 Nios

આંસુઓ ના "ક"રણ પાર કરવાનું તમારું ગજુ નથી સાહેબ...

હોય હિંમત તો વહેતી યાદો ને સહેજ થંભાવી બતાવો ...@Kj

ઘાયલ કરી ને એણે પૂછ્યું.. ફરી થી પ્રેમ કરીશ મને..
લોહી લુહાણ હતું દિલ તો પણ હોઠે કહ્યું ..બેસુમાર..@Kj

મારી અંદર આજે જે અવર-જવર છે,

લાગે છે, કોઇનાં સ્મરણનો પગરવ છે...@Kj