Hey, I am reading on Matrubharti!

દુષ્ટને મારવાથી દુષ્ટતા દુર થતી નથી, દુષ્ટતા દુર કરવા માટે સદભાવના જગાવવી પડે....
#દુષ્ટ

આયો ઉત્સવ આજ આપણો,
મન મંદિર ખોલવાનો,
સમદ્રષ્ટિ ને શુદ્ધ વાણી,
સંસ્કૃતિ ટકાવવાનો.
🙏જય શ્રી કૃષ્ણ,જય મહાદેવ 🙏🙏
#મંદિર

Read More

"ओम् नमः शिवाय"
कल्याण करो मेरे भगवान,
उद्धार करो मेरे भगवान,
उपकार करो मेरे भगवान,
ओम् नमः शिवाय, मेरे भगवान...
श्रद्धा बढावो मेरे भगवान,
विश्वास बढावो मेरे भगवान,
हमें शक्ति दो मेरे भगवान,
ओम् नमः शिवाय मेरे भगवान...
दुःख हर्ता मेरे भगवान,
भय हर्ता मेरे भगवान,
कर्म कर्ता मेरे भगवान,
ओम् नमः शिवाय मेरे भगवान,
ओम् नमः शिवाय मेरे भगवान...

-Kaushik Dave

Read More

એક આંસુ પસ્તાવાનું,સીધા રસ્તે ચાલવાનું,ના કટુ બાણ,ના કોઈ ને હાની કરવાનું, જીવનમાં ઈશ શરણે રહેવાનું,કરેલા કર્મોનું વિશ્લેષણ..હા...પસ્તાવો...જય શ્રી કૃષ્ણ🙏🙏
#પસ્તાવો

Read More

સતત પ્રવૃત્તિમય રહેલો વ્યક્તિ જ્યારે નિવૃત્ત થાય છે ત્યારે પણ એ આરામ કરતો નથી,પણ એની પ્રવૃત્તિ થકી એ આનંદ લે છે..એજ એનો આરામ હોય છે...જય શ્રી કૃષ્ણ🙏🙏🙏
#આરામ

Read More

અકડુ માણસ હેરાન થાય, બાંધછોડ જીવનમાં રાખવી,છોડો કુટેવ દર વર્ષે એક, સદગુણો મલશે એક પછી એક...જય શ્રી કૃષ્ણ🙏🙏
#છોડો

Read More

ઈશ
..
એક શ્વાસ મુકું તો, ઈશ યાદ આવે,
એક શ્વાસ લેતા,ઈશ અંદર આવે,
શુભ વિચારોના, વૃંદાવનમાં ફરતા,
કાનુડાની વાંસળી,આજ યાદ આવે,
ના મહાભારત,ના રામાયણ યાદ આવે!,
બસ.. રામકૃષ્ણની લીલાઓ યાદ આવે,
આજના સમયમાં, સ્વાર્થમાં ફસાયો,.. સ્વાર્થમાં ફસાયો,
બસ..ધન દોલત ને,વૈભવ યાદ આવે,
અંતિમ શ્વાસ મુકતા,ઈશ યાદ આવે,
એ શુભ વિચારોના, વૃંદાવન યાદ આવે,
એક શ્વાસ મુકું તો,ઈશ યાદ આવે,
એક શ્વાસ લેતા,ઈશ અંદર આવે!!,,,
@કૌશિક દવે

-Kaushik Dave

Read More

ના જોઈએ રાજ સુખ,ના જોઈએ મારે વૈભવ,બસ મારે જોઈએ શ્રી રામ સુખ - " લક્ષ્મણ " નું પાત્ર રામાયણમાં ઉત્તમ ભાઇનો દાખલો છે.' ભાઇ હો તો ઐસા ' *જય શ્રી રામ 🙏🙏
#દાખલો

Read More

ના,સહન કરી શક્યા પુસ્તકો, ઉધઈ અને જીવાતો ના આક્રમણ નો,.. આખરે...ગયા પુસ્તકો..છ રૂપિયા... પસ્તીમાં...
#આક્રમણ

.
लक्ष्मण जी के द्वारा मारे गये मेघनाद की दाहिनी भुजा सती सुलोचना के समीप जा गिरी।
.
सुलोचना ने कहाः 'अगर यह मेरे पति की भुजा है तो हस्ताक्षर करके इस बात को प्रमाणित कर दे।'
.
कटी भुजा ने हस्ताक्षर करके सच्चाई स्पष्ट कर दी। सुलोचना ने निश्चय किया कि 'मुझे अब सती हो जाना चाहिए।' किंतु पति का शव तो राम-दल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती !
.
जब अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मँगवाने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दियाः
.
देवी ! तुम स्वयं ही राम-दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो।
.
जिस समाज में बालब्रह्मचारी श्रीहनुमान, परम जितेन्द्रिय श्री लक्ष्मण तथा एक पत्नीव्रती भगवान श्रीराम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए।
.
मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटायी जाओगी।
.
जब रावण सुलोचना से ये बातें कह रहा था, उस समय कुछ मंत्री भी उसके पास बैठे थे।
.
उन लोगों ने कहाः जिनकी पत्नी को आपने बंदिनी बनाकर अशोक वाटिका में रख छोड़ा है, उनके पास आपकी बहू का जाना कहाँ तक उचित है ? यदि यह गयी तो क्या सुरक्षित वापस लौट सकेगी ?
.
यह सुनकर रावण बोलाः "मंत्रियो ! लगता है तुम्हारी बुद्धि विनष्ट हो गयी है। अरे ! यह तो रावण का काम है जो दूसरे की स्त्री को अपने घर में बंदिनी बनाकर रख सकता है, राम का नहीं।"
.
धन्य है श्रीराम का दिव्य चरित्र, जिसका विश्वास शत्रु भी करता है और प्रशंसा करते थकता नहीं !
.
प्रभु श्रीराम का पावन चरित्र दिव्य होते हुए भी इतना सहज सरल है कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन में भी उसका अनुसरण कर सकता है !
जय श्री राम

Read More