....

કુછ લડકીયા ઇતની પતલી હોતી હે કી...
.
...
.
મચ્છરો કો ભી દયા આ જાતિ હે ઓર બોલતે હે બેબી તેરે લિયે ખૂન લાયા હું પીયેગી ક્યાં...😂😂😂

Read More

તેરી ઝુલ્ફો મેં ખો જાના ચાહતા હું...
.
...
.
પર તું તેલ હી ઇતના લગાતી હે...સાલા હર બાર ફિસલ જાતા હું...

કુછ લોગ ઇતની ચાય પીતે હે કી...
.
...
.
અગર ઉનકા બ્લડ ગ્રુપ ચેક કરો તો tea-positive
નિકલેગા...😄😄😄

શિર દર્દ હોને પર કુછ દેર ગર્લફ્રેંડ સે જરૂર બાત કરે...
.
...
.
ક્યુકી ઝહર હી ઝહર કો મારતા હે...😂😂😂

એક છોટી સી લવ સ્ટોરી...
.
એક લડકા એક લડકી કે પીછે હાથ ધોકર પડા થા...
.
ફિર એક દિન લડકી ને મુહ ધોકર દિખા દિયા...
😄😄😄

Read More

लड़की वाले - हमे लड़का पसंद नहीं है...
.
...
.
लड़के वाले - पसंद तो हमे भी नही है, अब क्या करे घर से निकाल दें..!!??..🤣🤣🤣

हर तालियों के पीछे जरूरी नही की आपकी तारीफ हो रही हो...
.
...
.
हो सकता है कोई तम्बाकू बना रहा हो...😄😄😄

શર્ટ પર અગર ચાય ગીર જાયે તો ઉસે...ટી-શર્ટ કેહ શકતે હે ક્યાં...??🤔
.
જસ્ટ પુછીંગ...😊😊😊

એક રાઝ કી બાત...
પ્યાર મેં હમેશા તકલીફ હી મિલતી હે...
.
...
.
સ્માઈલ તો મેરી પોસ્ટ સે હી મિલેગી...😉😉😉

લડકી - જાનું પ્લીઝ વો જાદુ વાલે તીન શબ્દ બોલો ના...
.
લડકા - ઓમ ભટ સ્વાહા...
.
લડકી - તું સિંગલ હી મરેગા કુત્તે...😡😡😡

🤓🤓🤓

Read More