તમને ફરીથી અહીં જોઇને આનંદ થયો...Ü

"સર્કસ"નાં બધાં ભાગ પ્રકાશિત થઈ ગયાં છે. તમે સંપૂર્ણ લઘુકથા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરીને વાંચી શકો છો.

Full Story Link :- https://www.matrubharti.com/novels/28883/circus-by-keval-makvana

Read More

વાંચો... સર્કસ (છેલ્લો ભાગ-3)

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19913677/circus-3

વાંચો... સર્કસ (ભાગ-2)

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19913676/circus-2

~•~•~• Happy Father's Day •~•~•~

તમે હજી સુધી મારી વાર્તા નથી વાંચી? અરે! તો રાહ શું જુઓ છો! આજે ફાધર્સ-ડે પર તમારાં પપ્પાને જરૂર મોકલજો. જલ્દીથી વાંચી લો મારી વાર્તા... પપ્પા

#Pappa #Happy_Fathers_Day

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19911303/pappa

Read More

जैसे तंदुरुस्त इन्सान कभी खांसी की दवाई नहीं खाता।
वेसे ही बिना मतलब कोई भी, किसी के पास नहीं जाता।

-Keval Makvana

Read More

વાંચો... સર્કસ (ભાગ-1)

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19913675/circus-1

"અમંગળ લગ્ન"નાં બધાં ભાગ પ્રકાશિત થઈ ગયાં છે. તમે સંપૂર્ણ લઘુકથા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરીને વાંચી શકો છો.

Full Story Link :- https://www.matrubharti.com/novels/28849/amangal-lagna-by-keval-makvana

Read More

વાંચો... અમંગળ લગ્ન (અંતિમ ભાગ-૩)

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19913385/amangal-lagna-3

વાંચો... અમંગળ લગ્ન (ભાગ-2)

Story Link :- https://www.matrubharti.com/book/19913384/amangal-lagna-2