જીદ ના કરશો મારી વીતેલી ક્ષણો સાંભળવાની જો હું હસીને કહીશ ને તો પણ તમે રડવા લાગશો ️. ️ #Gujrat police #સાહિત્યપ્રેમી. instagram + snap // @Keyursinh98

#thought
after long time

મારી સ્વર્ગ સમી બારીએ થી ❣️✍️