મનની વાતો...

મિત્ર આ તો માત્ર સમજણ નો સેતુ છે કે જેના સહારે હું મારો અભિપ્રાય અને સાથ આપું છું...
પણ એ શિખામણ પ્રમાણે વરતવામાં તો હું પણ નિષ્ફળ રહી ગઈ છું...

આતો માત્ર એક તક હતી કે કદાચ મારા નિષ્ફળ પ્રયત્નો તને મદદ રૂપ થાય...

Read More

madhura puri Sadhna mriduvadana madhusudana iha...
swagatham krishna sharanagatam krishna🙏😀.... happy janmashtami... ❤ #krishna

lal ishq❤😍#nightlikethis ....
fev songs + full moon night = best feeling ever ☺❤

નવો દિવસ ને નવી આશ,
તેજ કામ ને નવો વિચાર...
બસ આમ જ આ ફ્રેશ ફ્રેશ વિચારો અને બઉ બધી possitivity સાથે ચાલો એક સુંદર દિવસની શરૂઆત કારીએ...
good morning to all... ☺️❣️

Read More

bharatanatyam 💃

તું વરસીને તો જો,
તારી એક એક બુંદને તરસુ છું...
તું વરસીને તો જો,
તારી એક એક મહેકને તરસુ છું...
તું મહેકીને તો જો,
નથી ધડકતું આ દિલ તારા વગર,
તું એક વાર પ્રેમ વરસાવીને તો જો...
તું વરસીને તો જો...
તને સાંભળવા તરસુ છું,
તારા મનની વાત કહીને તો જો...
લડી લઈશ આ દુનિયાને એકલા હાથે,
બસ મારો સાથ આપીને તો જો...
જરા વરસીને તો જો,
તારી એક એક બુંદને માટે તરસુ છું....
જરા વરસીને તો જો...

Read More

happy birthday rozi... #1monthbirthday #doglove #German Shepard 😍❤😍❤😍❤❤❤😘😘😘😘