×

તુજ, તારું યંત્ર થઈ જા, ધ્યાન થઈ જા, મંત્ર થઈ જા.. અન્ય નો આધાર છોડી, સર્વ તંત્ર સ્વતંત્ર થઈ જા....

रहे न कुछ मलाल बड़ी शिद्दत से कीजिये..
नफरत भी कीजिये तो ज़रा मोहब्बत से कीजिये..

_*मिट्टी से बने शरीर को अब गुरुर सा हो चला है,*_

_*की कपड़ो पर लगी मिट्टी उसका रुतबा कम करती है* ।

માણસો બદલાતાં નથી હોતા, તેઓ સ્પષ્ટ થતાં હોય છે

*प्रश्नपत्र है जिंदगी,*
*जस की तस स्वीकार्य....*
*कुछ भी वैकल्पिक नहीं,*
*सभी प्रश्न अनिवार्य...!!*

*उम्र में, ओहदे में, कौन कितना बड़ा है, फर्क नही पड़ता !*

*सजदे में, लहजे में, कौन कितना झुकता है, बहुत फर्क पड़ता है.....*

Read More

*_वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है,_*

*_तुम वही सितम करना जो ख़ुद सह सको।_*

*ऐसा नहीं था के हम चिराग नहीं थे...!*

*बस कमी ये थी हम उजालों में जले...!!*

દુનિયાની બધી કવિતાઓ
એ પળ સામે પાણી ભરે,
જયારે...
અડધી રાતે ખાંસતી ડોશીને ડોસો ધ્રુજતા હાથે પ્યાલો ધરે...!!!

डिग्रियां तो तालीम के खर्चों की रसीदें है,
इल्म वहीं है जो किरदार में झलकता है ।