દિલની વાત મા દિલગીરી ન હોય.

તું લઈને આવે લાગણીનો મેળો

દિલની વાત મા દિલગીરી ન હોય.

वो औरत है इसलिए आसानी से बोल देता हूँ
मां पानी देना!
वरना प्यार तो मेरे और
पिता के बीच में भी कम न था।

वो औरत है इसलिए वो इतनी थकान के बाद बोलती है
लाती हूं बेटा।
वरना प्यार तो मेरे और
पिता के बीच में भी कम न था।

Read More

पाकीज़गी इतनी भी न रख, अपने दामन में
लोग गंगा मान बैठे, तो मैला कर देंगे।

शांत प्रेमिकाओं के
मौन का फायदा मत उढाओ,
नदियां जब सीमा लांघती हैं
तो शहर डूब जाते हैं
तुम तो केवल प्रेम में हो।

Read More

हर एक हर्फ से चिंगारियां निकलती हैं
कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए।

અતિતને વળી ક્યાં હોય છે અંત,
જરા યાદ કરો એટલે ફરી થાય જીવંત...

તેના અસ્તિત્વના પણ બે સરનામાં હતાં...
એક બેફામ લખાતાં અક્ષરોમાં, ને બીજું શાહી ભરેલી કોઈ બંધ કલમમાં

जरुरी नहीं कि हर बात पर तुम मेरा कहाँ मानों
दहलीज़ पर रख दी है चाहत, आगे तुम जानो।

તું મને મળવામાં
લખવાનું ભૂલી ગઈ,
હું તને લખવામાં મળવાનું ભૂલી ગયો...!
તુ અલ્પવિરામને પૂર્ણવિરામ માને છે.
હું પૂર્ણવિરામને બીજા વાક્યની શરૂઆત માનુ છું...

Read More