મેડીકલ પ્રોફેશન માં છું... પણ સાહિત્ય પ્રત્યે ની રૂચી હોવાથી વાંચન નો શોખીન છું.... લેખક કે કવિ નથી પણ થોડું ઘણું લખું છું એ આપની સમક્ષ રજુ કરું છું.

જયારે એક કરતા દસ કામ બગડતા હોય,
ચારે દિશાએ થી મુસીબત તમારું સ્વાગત કરતી હોય,
તમને લાગે ભગવાન નશીબ કોઈ પણ સાથ નથી આપતું,
ત્યારે ખરેખર જિંદગી તમને નવા બદલાવ માટે તૈયાર કરી રહી હોય છે.

#કૃણાલમેવાડા

Read More

જેની જિંદગીની મેહફીલ બેરંગી હોય છે.

મુશાયરા માં એનેજ અતરંગી કહેવાય છે.


#કૃણાલમેવાડા

કોઈ ગમતું માણસ આપડા પર હક જતાવે એનાથી,
વધારે આનંદ ની લાગણી બીજી કોઈ ના જોઈ શકે....!

#krunalmevada

શ્રી ક્રિષ્ણ એ ભગવતગીતા માં કહું છે "તું કર્મ કર ફળ ની આશા ના રાખ તારા કર્મ અનુસાર હું ફળ આપીશ"
પરંતુ જયારે ઈમાનદારી થી કર્મ કરવા છતાં ફળ પ્રાપ્ત નથી થતું ત્યારે થોડી તો આશા ડગમગાવે છે.

#shreekrishna #karma #krunalmevada

Read More
epost thumb

મારી એકલતા નો કોઈ સાથી નથી,
તારી યાદોનો બીજો કોઈ પર્યાયી નથી.#krunalmevada

વ્હાલ, વરસાદ અને વિચાર...
જો સમયસર આવે તો જ કામના...!!!

#krunalmevada1

my first try
#krunalmevada1

epost thumb

પસ્તાવો બોલાયેલા શબ્દોનો જ થાય એવું જરૂરી નથી,
કયારેક યોગ્ય સમયે ન બોલાયેલા શબ્દોનો પસ્તાવો આખી જિંદગી રહે છે..

Read More