મેડીકલ પ્રોફેશન માં છું... પણ સાહિત્ય પ્રત્યે ની રૂચી હોવાથી વાંચન નો શોખીન છું.... લેખક કે કવિ નથી પણ થોડું ઘણું લખું છું એ આપની સમક્ષ રજુ કરું છું.

#કર્મ ભૂમિ કી દુનિયા મેં
શ્રમ સભી કો કરના હૈં...

ભગવાન સિર્ફ લકીરેં દેતા હૈં
રંગ હમેં હી ભરના હૈં...

🙏

અત્યારે #કર્મ એવા કરો કે,
ભવિષ્યમાં #કર્મ નો પછતાવો ના રહે...

ભુલો આપણને નુકસાન નથી કરતી,
આપણી ભૂલ સ્વીકારવાને બદલે બીજા પર દોષારોપણ કરવાનો અભિગમ આપણને પારાવાર નુકસાન કરે છે.
આપણી ભૂલનો સ્વીકાર કરી તેની જવાબદારી લઈએ.
ભૂલનો સ્વીકાર કરવાની હિંમત કેળવીએ.

#દોષારોપણ

Read More

#પૂછપરછ ના કરો મારા નામ ની...
હું નામથી નહિ કામથી ઓળખાઉં છું...

તારી આંખો થી અંજાઈ ગયો છું....
તારી વાતો થી બહેકી ગયું દિલ મારું,
હવે આમ લચકદાર કમર થી ના #લલચાવ પ્રિયે.
હું ગોપીઓનો કૃષ્ણાવતારી છું નથી,
સિયાવર રામ પ્રિયે...

#લલચાવવું

Read More

ધનમોહ એટલે ?

પોતે ન્યાય નીતિથી ધન કમાવવું અને વાપરવું એ ધનમોહ નથી , પણ પારકું ધન પડાવવું , #લલચાવવુ અને કાવાદાવા કરીને હરામનું ધન મેળવવું તે ધનમોહ છે.
આવો ધનમોહ ન હોય એજ ગુરુને , પ્રભુને પ્રિય થઈ શકે.

#લલચાવવું

Read More

લાગણીઓ [Emotion] જ્ઞાનાત્મક સાધન નથી;
ઇમોશન યોગ્ય નિષ્કર્ષ અથવા કાર્ય કરવા માટે યોગ્ય માર્ગની ગેરંટી આપતુ નથી;
ઇમોશન થી લલચાવવું ખરાબ છે..
મનુષ્ય ચિંતન-મનન એટલે કે 'Reason' થી જીવી શકે .. . ઇમોશન થી નહિ...

#લલચાવવું

Read More

બંધ આખેં તારા ખ્યાલો માં હતો રાતભર
આંખ ખોલતા જ #ત્વરિત તારો ચેહરો દેખી
અચંભિત છું દિનભર ...

Greatest robbery in the world......
hats off to the photographer

સામા મળો છો ત્યારે તો #સલામ કરો છો,
તો પાછળથી શું કામ બદનામ કરો છો !!


#સલામ