હું એક ગૃહિણી,બીઝનેસ વિમેન અને ગાયક છું , સંગીત સાથે સાથે હમણાં થોડા સમય થી હું લખવા માટે પ્રેરાઈ છું જે હું તમારી સમક્ષ માતૃભારતી દ્વારા લખી રહી છું . મને પ્રોત્સાહીત કરવા બદલ હું સૌની ખ ખૂબ આભારી છું . મારી ચેનલ youtube #krupathakkar સાંભળો, લાઈક કરો અને શેર કરો ... આશા રાખું છું કે સૌને મારો આ પ્રયાસ ગમે....

    No Novels Available

    No Novels Available