#AB..kunjdeep..enjoying my life with full of love

🌹🌹ગીતા જયંતીના વધામણા 🌹🌹"મારા મતે ગીતાનો એક જ સાર
કર્મ કરીને ભવસાગર કરીલે પાર"


મેં આખી ગીતા તો નથી વાંચી. થોડા ઘણા અધ્યાય વાંચ્યા છે એ પણ વચ્ચે વચ્ચેથી. એ બધા માં જ મારા માધવ પાર્થ ને કર્મ કરવા જ સમજાવતા દેખાય છે.

" If u don't fight for
What u want,
Then don't cry for
what u lost."

મને ગમતાં થોડા શ્લોક અહીં મૂકું છું..

અધ્યાય - 3

1) नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।।8।।तू शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा |(8)2) न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन।

नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।।22।।


हे अर्जुन ! मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ |(22)


3) कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकमज़्णि॥
(द्वितीय अध्याय, श्लोक 47)

इस श्लोक का अर्थ है: कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं... इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। (यह श्रीमद्भवद्गीता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्मयोग दर्शन का मूल आधार है।)


- કુંજદીપ ના જયશ્રી રાધા કૃષ્ણ સૌને. 🌹

Read More

મૃગજળ જાણી દૂર ગયા
એ દરિયો નીકળે એવું બને!

પથ્થર જાણી ઠેસ મારી આવ્યા
એ હેમ નીકળે એવું બને!

-કુંજદીપ

બસ આજે તને જ જોયા કરવાનું મન થાય છે.
તારા પર આમ જ ઓવારી જવાનું મન થાય છે.

એક રાત તો શું તું કહે,તારા નામે આખો ભવ લખી દઉં.
મરવાનું તો દૂર,હવે તો તારા માટે જીવવાનું મન થાય છે.

-કુંજદીપ

Read More

ના રાખ તું પ્રેમમાં કોઈ આશા
હંમેશાં તને સાંપડશે નિરાશા

આપણું ધારેલું કંઈ જ નથી થતું
તારા ઉલટા પડશે દરેક પાસા

-કુંજદીપ

Read More

આવી રીતે મને જીવતા નથી આવડતું.
તારા વિના રહેતા પણ નથી આવડતું.

હૈયે હામ રાખી આજની રાત કાઢીશ,
કારણ,જગ સામે ખોટું હસતાં નથી આવડતું.

-કુંજદીપ

Read More

एक लम्हा जीना है तुजमे ए जींदगी,
बस तुजमे सिमट जाने की प्यास है लगी।

अब रोक नहीं सकता ये जमाना मुजे,
तुजको पाले ने की हसरत है जगी।

आज तुने इस तरह से गले लगाया मुझे
की फीर जिंदा रहने की आस हे जगी ।

-कुंजदीप.

Read More

સાવ એકલી જાણીને મને એ વળગી પડી
એની યાદો મારા પર ધોધમાર વરસી પડી

કંઈ કેટલાંય છૂપાવ્યા હતા અરમાન આ હૈયામાં
જુઓ ને આજે એના પર જ વિજળી પડી

- કુંજદીપ

Read More

લખે જો તું મને તો હું તારી ગઝલ બનું
ચાહે જો તું મને તો હું તારી ચાહત બનું

દઈજો એકવાર તારા શ્વાસ મારા શ્વાસમાં
કહે જો તું મને તો હું તારી સુગંધ બનું

-કુંજદીપ

Read More

શોધું છું બહાના હવે તો તારી પાસે આવવાના
સાવ ખુલ્લી આંખે જોઉં સપના તને પામવાના

નથી ડરતી હવે આ જાલીમ,મતલબી દુનિયાથી
જાણું છું પ્રેમના મોલ તો મોંઘા જ હશે ચૂકવવાના

-કુંજદીપ

Read More

કોઈએ જાણી મારી એકલતા??
બધા એ જોઈ એમની સવલતતા

મારા હસતા ચહેરા પર સૌ મોહ્યા
કોઈએ ન જોઈ મારી વિહવળતા..

-કુંજદીપ

Read More