સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

લાગે છે જે બઘા દેખાવે શાણા તેટલા અસરદાર નથી હોતા,
કોઈની મુરખાઈને સમજવા જેટલા સૌ સમજદાર નથી હોતા.

-karansinh chauhan

Read More

રંગ હતો શ્વેત મારા ચારિત્ર્યનો, આવવાથી તારા તે ગુલાબી થઈ ગયો.મળયો આજે રંગ અેક બીજો મને, મારા અસ્તિત્વનો રંગ તારામાં વહિ ગયો.

-karansinh chauhan

Read More

હોલીનો ઉત્સવ છે, જીવનમાં રંગોની કાંતિનો, સર્વ રંગોને સમાવતો રંગ, રંગ છે શાંતિનો.

-karansinh chauhan

કોલસાના નગરમાં દિવો લઇને ફરો છો,
સળગાવો છો આગને કે અજવાશ કરો છો.

-karansinh chauhan

હાલ પુછી ખુશહાલ બનાવીને ગયા,
કોઇ જાણીતા આંગણે આવીને ગયા,
મુખેથી મનગમતો રાગ જગાવીને ગયા,
સુર સાથે સુર મીલાવીને ગયા,
આશ કેરો ઉમંગ આમ જગાવીને ગયા,
મીઠા બે બોલથી પોતાના બનાવીને ગયા.

-karansinh chauhan

Read More

છે ભીની ભીની મોસમ,
ને ભીની ભીની લાગણી,
કેમ કરી કોરા રહેવાય,
પલળવાની છે માંગણી.

-karansinh chauhan

ખડખડાટ હસાવીને ગયા,
કે ચોધાર રડાવીને ગયા,
જે ન હતા કદી આપણા,
ઘડીભર સામે આવીને ગયા.

-karansinh chauhan

હું કવિતા લખતો નથી કવિતા મને લખે છે.

-karansinh chauhan

અમે મનમાં વિચાર કરીએ ને તમારો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે, મારા મનનો વિચાર તમારા મુખેથી સાકાર થઈ જાય છે, તમારા અને અમારા સંબંધનો એકાકાર થઈ જાય છે, ખોટો નથી સંબંધ બસ એ પુરવાર થઇ જાય છે

-karansinh chauhan

Read More

મોટા ભાગના માણસ અેક ગ્રહને પકડી રાખે છે તે છે પૂર્વાગ્રહ અને અેક ગ્રહને છોડી નથી શકતા તે છે હઠાગ્રહ.

-karansinh chauhan

Read More