સાહિત્યનો જીવ છૂં અને સાહિત્યમાં હું જીવું છું, ફાટેલી તૂટેલી લાગણીઓને કલમના દોરાથી સીવું છું. સિહોર તાલુકાનું ઢુંઢસર ગામ કરણસિંહ ચૌહાણ છે નામ.શાંતિલાલ શાહ ઈજનેરી કોલેજ,ભાવનગર ખાતે કરુ છું કામ, સૌ સાહિત્ય રસિકોને મારા હદયપુર્વકના પ્રણામ.

દરેક ગુનાહમાં ગુનેહગારને કંઈક તો સજા થાય છે,
વિશ્વાસ તોડનારનું કેમ બધું ભીનું સંકેલાય જાય છે!!
#ભીનું

આપું તને અમી છાંટણાની સોગાદ, બની અનરાધાર વરસાદ,
પણ હે ધરા તેને જિલવા માટે તારી પાસે છે કેવી લાયકાત?
#લાયક

Read More

પહેલા ભીંજાયા ઝડપથી ને પછી કોરા રહી ગયા,
શ્યામ સ્વરૂપા વાદળ થોડા વરસ્યા ને વહી ગયા.
#ઝડપી

શાંત અેવા આકાશમાં કોઈ વાદળ બનાવી ગયું,
થઈ ટાઢક જાણે મારું સ્વજન જ આવી ગયું.
#શાંત

જાણવા જોગ સવાલો ના પુછતા,
પુછો તો કોઈના હાલ-ચાલ પુછજો,
કેવું ચાલે છે કામકાજ એમ નહિ,
કેમ છો? કહી આંસુ તેના લુછજો.


#પુછવું

Read More

જેનો અનુભવ થતા કોઈના મુખમાંથી વાહને બદલે, કોઈના હદયમાં થી આહ (દુઃખ) નીકળી જાય તેનું નામ કલા
#કલા

લડશો પોતાની સાથે તો જીતી જશો, છે પોતીકા પર વ્હાલ તો બહાર કેમ જશો? જાત જોખમમાં મુકી ફાયદો છે કશો, ઘરમાં રહેવનો સ્વાંગ નહિ, કરો નશો.
જય હિન્દ્

Read More

લાંબી લાંબી વાત કરવી કે ટુંકમાં રજુઆત કરવી,
વાત જાણે અેમ છે કે ક્યાંથી શરુઆત કરવી.

અમે અે વાટમાં જ તરસ્યા રહી ગયા,
કે આવશો તમે અેકદિન નદી બની.

હું એક વ્યાપારી છું,ચોખ્ખું કહી દઉ છું, આપી ખુશીયોને આનંદને હું લઉ છું