જીંદગી એક સફર

અંગ્રેજીના આ "Love" ના જમાનામાં,

મારી ગુજરાતી ભાષાનો "પ્રેમ" કોણ સમજે.

-Nilesh Chavda

જોયા કરો છો કેમ તમે મારા મૌનને,
શું મેં કશું કહ્યું છે ખરેખર કહ્યા વિના ?

-Nilesh Chavda

તું સમજે તો એક ક્ષણ ની વાત છે,
ને હું કહેવા બેસીશ તો યુગો વીતી જશે....

-Nilesh Chavda

પ્રેમના નામે હું મુશળધાર છું,
ખાલી-ખીસા પણ દિલથી દિલદાર છું;
આંખમાં આંખ નાખી ન દેખો મને,
થઈ જશે પ્રેમ હું બહુ અસરદાર છું!

-Nilesh Chavda

Read More

*શબ્દોને કયાં સાંજ પડે છે ?
*ઉપાડો કલમ તો અડધી*
*રાતે પણ સવાર પડે છે ...*
GOOD MORNING

-Nilesh Chavda

तेरी जिंदगी मे ना सही लेकीन तारीख मे तो आज MAY ( मे ) 13 हु ..

-Nilesh Chavda

"વાદળની બુંદોએ તો માટીને મહેકતી કરી દીધી,

પણ દિલની યાદોએ તો પાં૫ણોને વહેતી કરી દીધી.....!!"

-Nilesh Chavda

આથમતી સાંજ લઈ લખવાને બેઠો છું
છેલ્લો કાગળ તને આજે

પહેલો અક્ષર હજી માંડું ત્યાં આંગળીએ
ધ્રુજારી ધ્રુજારી બાજે.

-Nilesh Chavda

Read More

જ્ઞાની માણસ ને સમજાવી શકાય છે અજ્ઞાની માણસ ને પણ સમજાવી શકાય છે.
પરંતુ અભિમાની માણસ ને કોઈ સમજાવી શકતાં નથી
તેને તો સમય જ સમજાવી શકે છે...

-Nilesh Chavda

Read More

રાત થઈ ને ફરી યાદ આવી.
કેમ કરી ને થાસે
આ સવાર બસ એ જ
ફરીયાદ આવી..

-Nilesh Chavda