શબ્દો એટલે વધિ ગયેલી વ્યાખ્યા

रोज़ टूटते देखें हैं सितारे कई
हमने आसमां में भी मौतें देखीं हैं...

-Nilesh Chavda

❛થોડા સપના તે પોતે તોડી દીધાં

ને બાકીના મેં જોવાના છોડી દીધા !❜

-Nilesh Chavda

શબ્દે શબ્દે કત્લ થયું મારું,

વાતો જયારે છેલ્લી મુલાકાત ની થઇ..

-Nilesh Chavda

तेरी हर ऐक यादे हमे खामोश कर देतीं हैं

-Nilesh Chavda

તમને શું ખબર કે તમારા વિના મેં દિવસો કેવી રીતે વિતાવ્યા છે,
આંખો ને છેતરવા માટે મે એને તમારા સપના બતાવ્યા છે...

Read More
epost thumb

જિંદગી ભરનો અનુભવ માંગી લે છે સાહેબ..,,
શાયરીઓ કઈ બે મિનિટમાં રચાતી નથી.

-Nilesh Chavda

ચાર શબ્દોમાં લખાઈ જાય એ શાયરી નથી તું,

જીવનભર લખાય એવા શબ્દોની ગઝલ છે તું.

-Nilesh Chavda

કોઈ એને જઈને કહો કે હવે તો આવી ને મળે.

મારો રીપોર્ટ નેગેટિવ છે પણ
પ્રેમ પોઝિટિવ ""

-Nilesh Chavda

આજ નીંદ નહી આ રહી લગતા હે કોઈ હમે ભી દીલ સે યાદ કરતા લગતાં હૈ


-Nilesh Chavda