×

લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે

ડગલે ને પગલે કોઈ નવી પરીક્ષા તૈયાર રાખે છે,
વાહ રે જિંદગી તું પણ મારું કેટલું ધ્યાન રાખે છે !!

તરબતર આંખોય પ્યાસી નીકળી
રાતરાણીની ઉદાસી નીકળી
તારલા ઊઘડ્યાં ને મળતા આગિયા
ચાંદને જોવા અગાસી નીકળી

_અજ્ઞાત

Read More

બોલે તેના બોર વહેંચાઇ
અને
ન બોલવામાં નવ ગુળ

આ બન્ને નો સમન્વય કરીને
બોર વહેંચાઇ એટલું જ બોલવું.

આ તારણ..

😡

વિચાર એવા રાખો કે,
તમારા વિચાર ઉપર પણ  કોઈએ વિચાર કરવો પડે !!

જે વ્યક્તિ ને ખુશ જોવા માગો છો એને અહીંયા જ સુખ આપી દેજો કારણ કે તાજમહલ દુનિયાએ જોયો છે મુમતાઝે નહીં...!!! #cp

લાગતા વળગતાએ ધ્યાનમાં લેવું.

Read More

મોસમ સરસ છે, કોણ કહે છે સરસ નથી,
પણ એનો શો ઈલાજ કે આજે તરસ નથી !

પામી શક્યું છે કોણ ભલા દિલની ચાલને,
પકડી શકાય હાથેથી આ એવી નસ નથી.

#અમૃત_ઘાયલ

Read More

જીવન ક્યારેય દુઃખ નથી આપતું સાહેબ,
જીવનમાં લીધેલા ખોટા નિર્ણયો દુઃખ આપે છે !!
#cp

ઉદાસ રહેતા લોકોનું
"હાસ્ય"
સૌથી સુંદર હોય છે.

અને જો એ હાસ્ય તમારા થકી હોય તો તમે દુનિયા ના શ્રેષ્ઠવ્યક્તિ છો...

Read More

ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर
बस एक दोस्ती है जो बूढ़ी नहीं होती।