લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે.

તમારા માટે ખાડો ખોદનાર,
અજાણતામાં તમને છલાંગ મારવાનું શીખવે છે...

પોતાને અંકુશિત રાખનાર,
જીંદગીમાં કઈ પણ કરી શકે છે....

મોર્નિંગ મોટીવેશન by Mukesh joshi

હું હજુ ઝાલું ન ઝાલું ત્યાં પડી ગઈ જિંદગી,
એટલા માં કોઈક બોલ્યું: જો સડી ગઈ જિંદગી,
એ ક્ષણે થયું પાટા નીચે પડતું મુકું
એ ક્ષણ ચૂક્યો અને પાટે ચડી ગઈ જિંદગી...

Read More

શ્રેષ્ઠ વસ્તુઓ,
અત્યંત મુશ્કેલીઓ પછી જ મળે છે...

#cp

આજે એક સરસ વાક્ય વાંચ્યું
"વાત સાવ નાની છે,
સમજી લો....
માસ્ક કફન થી નાનું છે,
પહેરી લો..."

આજથી શરુ થતું આ નવું વર્ષ
આપ અને આપનાપરિવાર માટે
સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને સ્વાસ્થ્ય
પ્રદાન કરનારું બની રહે એવી શુભકામનાHappy new year 🎉🎉

Read More

જરૂરી નથી રાવણ પુરુષ જ હોય,
મે દસ ચહેરા વાળી સ્ત્રી જોઈ છે.

_ અજ્ઞાત

ચાલોને નવા વર્ષમાં નવી
એક શરૂઆત કરીએ,
આપણે આપણી પહેલી
એક મુલાકાત કરીએ !
-jd

ખામોશી
પણ તારી
મુજને
ગમે છે,
કેમકે પછી
તું નજર થી
વાત તો
કરે છે!

અબોલા છે છતાં બે ચાર અક્ષર રોજ બોલે છે
કરું જો ફોન તો એ 'રોંગ નંબર' રોજ બોલે છે

_સંદીપ પૂજારા