લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

વિલાપ કરવા કરતા,
મિલાપ કરવાનું શીખો....

_અજ્ઞાત

#Dare

truth & dare મા dare select કરવા વાળા માં સાચું બોલવાની હિંમત નથી હોતી કે શું??

#Damage

People who have measured damage are much stronger than others..

મંદિર સુધી પહોંચવું
એ શરીર નો વિષય છે
પરંતુ ઈશ્વર સુધી પહોંચવું
એ મનનો વિષય છે.

ચકાસ્યા કરશો તો કોઇ પોતાનું નહીં જડે;
અને ચાહતા રહેશો તો કોઇ પારકું નહીં જડે...।

#cp

काली साडी मे वो लग रही ऐसे इमान से
जैसे निकला हो हीरा कोयले की खदान से

#અવરોધ

અવરોધ તો આવશે જીવનમાં,
અવરોધ ને અવગણીને આપણે બસ લક્ષ્ય તરફ નજર રાખવી..

अपनी खुद्दारी बर्बाद तो नहीं कर सकते,
उसका नंबर तो है, पर बात नहीं कर सकते...!!!
#cp

કેટલીક મજબૂત ચીજ

કમજોર લોકો પાસે પણ સુરક્ષીત હોય છે

દાખલા તરીકે

"માટીના ગલ્લામાં લોખંડના સિક્કાઓ"

શરત એટલી કે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ.
#cp

Read More