હું કૉમેડી સ્ક્રિપ્ટ,કૉમેડી poetry,લવ સ્ટોરીસ લખુ છું. __મારી પોતાની લખેલી ટેગલાઈન__અકલે‌ ઇન્સાન રહમતે ગીન ગીન કે તેરી થક ગ‌ઈ, જીંદગી પુરી હુઈ ગીનતી ન પુરી હો સકી...........

मैं एक महेमान बनना चाहता हूं ,
अपने लोग अपनो को नहीं ,
परायो को मान देते है।

-Anish Lohar

जिंदगी की सारी मुश्किलों से लड़ने के लिए,
मुझे बस एक चीज चाहिए….
आपकी प्यारी सी मुस्कान!!
~ Anish Lohar

लोग कहते है कि किसी भी पर भरोसा
नहीं करना चाहिए,
लेकिन मेरा खुदा कहता है कि
भरोसा नहीं होगा तो
में कैसे रहूंगा,
क्योंकि दुनियाँ मे सबसे ज्यादा मुज पर भरोसा करते है।

Read More

सच्चा दोस्त वही होता है,
जो
गलत बात पर और छोटी छोटी गल्तिया पर गुस्सा
करे।

आप कभी स्टेटस देखकर नहीं,
माँ - बाप कोे देखकर रोज उनका आदर किजिए।

खुसिओ से भरा हर पल होता है,
ज़िंदगी में सुनहरा कल होता है,
मिलती कामयबी उन को,
जिनके सर पर पिता के हाथ होता है।

happy father's day

Read More

अब तो लड़की भी,
सरकारी नौकरी जैसी जो गई है,
गरीबों को नहीं मिलती।