Hey, I am on Matrubharti!

Husband :: આજે શાક બરાબર નથી બન્યું,

Wife :: ચૂપચાપ ખાઈ લો ફેસબુક પર આ જ શાક પર 700 લાઈક છે, અને 600 જણા એ Yummi લખ્યું છે,

તમને વળી નાટક બોવ...

😂😂😂😂😂😂

Read More