ગણતરીના જ એવા સંબંધો હોઈ છે, જેમાં કોઈ ગણતરી નથી હોતી સાહેબ!!

*સોનોગ્રાફી મશીન,*
*તેં એક તહેવાર છીનવી લીધો.....!*

*બાકી ઘણાના કાંડા આજે આમ કોરા ન હોત.....!!!*

*કડવુ સત્ય...*

*विचारों की खूबसूरती*
*कही से भी मिले चुरा लो...!*

*क्योंकि चेहरे की खूबसूरती*
*तो उमर के साथ बदल जाती है...!*

*मगर विचारों की खूबसूरती*
*हमेशा दिलो मे अमर रहती है...!!*

*🙏 सुप्रभात🙏*

Read More

👫દોસ્તી મેં વૈસા હી સંબંધ હોના ચાહિયે જેસે હાથ ઓર આંખ કા હોતા હૈં.
હાથ પર ચોટ લાગતી હે તો આંખ સે આંસુ😢 બેહતે હે.
ઓર આસું અને પર હાથ 🤚હી ઉનકો સાફ કરતે હે!!💐💐

Read More

" सोच ही लिया था कि अब और शायरी नहीं लिखेंगे...
मगर उनके चहेरे का नकाब फिसला और अल्फ़ाज़ बग़ावत कर बैठे... !!😚

9909121112

હિંદુસ્તાન ઈ


બાઈક

સ્વતંત્ર

સ્વતંત્રતા દિવસ 
૧૫મી ઓગસ્ટના સર્વ મીત્રો ના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
હિન્દુસ્તાન ઈ બાઈક
૯૯૦૯૧૨૧૧૧૨
૯૮૨૫૬૪૦૯૪૬

Read More

दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फ़त

मेरी मिट्टी से भी ख़ुशबू-ए-वफ़ा आएगी

*અમે વહાવી દિધા વહાલનાં દરિયા*.
ને એ ચાખ્યા વગર ખારો કહી ચાલ્યા*.!