Story Writer

પામવું એ પ્રેમ નહિ,
ચાહવું એ "પ્રેમ" છે.

- મનીષ ચુડાસમા
"સ્નેહનું પવિત્ર ઝરણું"

આકર્ષણનો અંત હોય છે,
"પ્રેમ" અનંત હોય છે.

- મનીષ ચુડાસમા
"સ્નેહનું પવિત્ર ઝરણું"

"પ્રેમ" માં કોઈ વચનની જરૂર નથી પડતી. જરૂર છે બસ, માત્ર એક સાચા હમસફરની. એક એવો હમસફર, જે જીવનને મોરપીંછનાં રંગની માફક રંગીન કરી દે અને જિંદગીને માણવા ખુલ્લું આકાશ આપે. સાચો હમસફર વચન આપ્યા વગર જ જિંદગીનાં છેલ્લાં શ્વાસ સુધી સાથ નિભાવે છે.

- મનીષ ચુડાસમા
"સ્નેહનું પવિત્ર ઝરણું"

Read More

તમારા પ્રણયનાં રંગમાં રંગાવું મને ગમે છે,
આમ, આંગળીનાં ટેરવાનો સ્પર્શ મને ગમે છે.

- મનીષ ચુડાસમા
"સ્નેહનું પવિત્ર ઝરણું"

Read More