છેલ્લા કેટલાક સમયથી હુ વાંચનનો ખૂબ જ શોખ ધરાવું છું.સૌથી વધારે મે નવલકથા અને ટૂંકીવાર્તાઓ વાંચી છે.મે નેટ અને જી-સેટ બન્ને પરીક્ષાઓ ક્વોલીફાય કરી છે.અને અત્યારે માતૃભારતી પ્લેટફોર્મના માધ્મથી મારી સોચ,સમજ અને મારી આવડતને વહેતું મુકવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું.

ગંદી ગટરોની નાળીમાં અમે કમળ ખીલતાં જોયા છે
સ્વચ્છ નદીનાં પાણીમાં અમે મરતાં મનુષ્યો જોયા છે

મોટા મહેલોના જમીનદારોને અમે રસ્તે ઝઘડતાં જોયા છે
#અવરોધોનાં સમય વચ્ચે પણ ગરીબોને હસતા જોયા છે


#અવરોધ

✍...મનીષ ગૌસ્વામી

Read More

मनुष्यरुपी शेतानोने प्रकृति को बहुत सताया है
तभी सबक सिखाने को कोरोना कहेर आया है

लाध कर ओकात अपनी मनुष्य खुद को महान बतलाने आया है
प्रकृतिेने महत्व #संतुलन का हर बार उसको समझाया है।

#संतुलन 🙏🙏🙏

✍....मनीष गौस्वामी
✍....राहुल गौस्वामी

Read More

હસતે મુખડે વિદાય કરીને જેને દેશ માટે દિલ ના ટુકડા દીધા છે,
#જીવંત રહેશે એ વીર માતાઓ સદાય જેને ઝેરના ઘૂંટડા પીધા છે

#જીવંત

Read More

#જીવંત રહેશે એની હયાતી આ ધરતી પર જન્મોજનમ સુધી જેને માતૃભૂમિના રક્ષણ કાજે પોતાના લોહી રેડ્યા છે.જ્યાં સુધી આકાશમાં ચાદ,તારા છે અને પૃથ્વી પર મનુષ્ય જીવન શક્ય છે ત્યાં સુધી એ વીરપુરુષોને અને એને જન્મ દેનારી હરેક માતાની આ માતૃભૂમિ રૂણી રહેશે.ભલે આજે માતા જીજાબાઈ કે માતા લક્ષ્મીબાઈ આ ધરતી પર નથી પણ હંમેશા મારી ભારતની આ ભૂમિ એ જવાનોની માતાના રૂપે જીજાબાઈ અને લક્ષ્મીબાઈની યાદ ને ક્યારેય ભુલાવા નથી દીધી..🙏

#જીવંત

Read More

માણો જો પ્રેમને તો એ વફાદારીનો જંગ છે,
જાણો જો પ્રેમને તો એ સાત જન્મોનો સંગ છે.

---મનીષ ગૌસ્વામી

કૈ ક આફતો વચ્ચે મુલાકાત થતી હશે,
ત્યારે તો પ્રેમની શરૂઆત થતી હશે.

--મનીષ ગૌસ્વામી

રાખી નજરોને નીચી તમારી શેરીમાં અમારી જરા ઉતાવળા હાલજો
#જુવાનીની આ આંખો અમારી ક્ષણમાં જ બધુ ભેળવી દેશે

#જુવાન

--મનીષ ગૌસ્વામી

Read More

અંધારામાં રાખી તમે કોઈને એની લાગણીઓ પર હુકૂમત કરી શકશો,
પણ યાદ એટલું જરૂર રાખજો કે પ્રેમને અંધારું નથી ગમતું.

---મનીષ ગૌસ્વામી

Read More

#ખોટું બોલવું એ પાપ છે એ સત્ય છે
પણ જો તમારું #ખોટું બોલવાથી કોઈ બે વ્યક્તિ અથવા પરિવાર વચ્ચેનો સંબંધ કાયમ રહેતો હોય તો #ખોટું બોલવું એ પાપ નથી આ કડવું સત્ય છે આને સ્વીકારવું જોઈએ અને એકતાનું પ્રતીક કાયમ માટે રહેવું જોઈએ.

#ખોટું

----મનીષ ગૌસ્વામી

Read More