*જ્યારે જ્યારે મારી રચનાં લોકો વાંચશે છે. ત્યારે ત્યારે હું શબ્દરૂપી અમર બનીશ.* મારું નામ : ઠાકોર મનીષકુમાર ચંદુજી. ગામ : વડોસણ,તા.જી.-મહેસાણા. મારો અભ્યાસ: મહેસાણા શહેર માં મ્યુનિસિપલ એન્ડ અર્બન આર્ટસ એન્ડ sci.. કોલેજ માં એમ. એ.(ગુજરાતી) વિષય માં અભ્યાસ કરું છું. મને અહી પણ ફોલો કરી શકો છો. insta - https://www.instagram.com/manishthakor_8980

આજે પણ એ બેન્ચ પર તારી ખુશ્બુ આવી રહી હતી અને હુ ત્યાં જેવો બેઠો અસ્તમસ્ત થઈ ગયો

પ્રણય ની દિલની ડાયરી

-મનીષ ઠાકોર પ્રણય

Read More

*ચાલ માફી ના માંગ*
*ભૂલ મારી હતી....*

*પ્રણય ની પંક્તિઓ*

-મનીષ ઠાકોર પ્રણય

ગિરનારમાં પ્રણયની અનેરી લહેર......


ગિરનારમાં પ્રણયની અનેરી લહેર......
જ્યાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની અનેરી મહેર.....

જ્યાં નરસિંહના પ્રભતિયાંના નાદની છે લહેર......
આતો ગિરનારની ભક્તિની છે અનેરી મહેર......

ભવનો ભવ પાર કરનાર ભવનાથ મહાદેવ નું છે અહી છે સ્થાન જેમની લીલાઓની લહેર છે અપાર....

આ છે નરસિંહના હૃદયનું છે સ્થાન ગિરનાર મહાતીર્થ ધામ તરીકે ઓળખે જગ સંસાર......
   
અહી છે રાં નવધ ની શૂરવીરતા ની છે અનેરી મહેર......     
સાથે છે રણનકદેવીના માતૃત્વના બલિદાનની છે વંદના.......

ગિરનારમાં પ્રણયની અનેરી લહેર
જ્યાં પ્રેમલક્ષણા ભક્તિની અનેરી મહેર.......

મનીષ ઠાકોર,પ્રણય

Read More

તને પણ પ્રેમ થઈ જાય છે....

નજર થી નજર શું મળી જાય છે
તારો ચેહેરો મોન થઈ જાય છે
માટે કવશું તને પણ પ્રેમ થઈ જાય છે

કોઈ મારી સાથે બેસી શું જાય છે.
તને કંઈ કંઈ થાય માટે જ કવશુ તને પ્રેમ થઈ થાય છે

લોકો મારો હાથ પકડે છે અને તને કંઈ કંઈ થાય છે
માટે જ ક્વશું તને પણ પ્રેમ થઈ જાય છે

જ્યારે જ્યારે તારો ઇષ્યાભાવ જાગે છે
ત્યારે ત્યારે પ્રણય પ્રત્ય તારો પ્રેમભાવ જાગે છે......
મનીષ ઠાકોર.પ્રણય

Read More

કોલેજના દિવસો
પ્રેમની એક ઝલક ના નવા ભાગ આવી રહ્યા છે જેની તારીખ નીચે છે તો વાંચવાનું ભૂલતા નહિ
નવા ભાગની પ્રકાશિત તારીખો
10/7/2020
17/7/2020
21/7/2020
31/7/2020
4/8/2020.

Read More

ઇન્કાર કરવાં આવ્યા હતા અને
એકરાર કરીને ચાલ્યાં ગયાં.

મનિષ ઠાકોર, પ્રણય

પ્રેમ પર અધિકાર નહિ
આઝાદી હોવી જોઈએ.

મનીષ ઠાકોર,પ્રણય

તમે કોણ........

પ્રેમનો અંત ત્યારે થયો,
જ્યારે એને કહ્યું તમે કોણ......

મારી કવિતા મારા મુખે કહેવામાં મને મોકો મળ્યો એજ બવ મોટી વાત છે

epost thumb

મારી પ્રથમ રચનાં "વિમર્શ" માં પ્રકાશિત થઈ