મારા બાઇટૅસ≈ મન +લાગળીઓ+શબ્દ+લખાણ. . . . . . . ‌ ખૂબી અને ખામી બંને હોય છે લોકોમાં તમે શું શોધ્યું એ મહત્વનું છે .

गम को पी कर चुप रहता है
यह दिल अक्सर चुप रहता है

कभी न लब पर शिकवा लाता
चोट भी खा कर चुप रहता है

जब भी मिलता है वह मुझ से
नयन झुका कर चुप रहता है


बोला करती हैं तहरीरें
हर इक अक्षर चुप रहता है

आंसू कह देते हैं सब कुछ
दिल का नश्तर चुप रहता है ।

Read More

Baarish ke
mausam mein bhi
baarisho ka
thikaana nahi

Dekhiye huzur
mausam bhi
mausam ki tarah
badal gaya
-Wajid Shaikh
#cp

People write
because
no one listens..

In the end,
promises
are just words

ફક્ત એકજ
ભવ
અને
કેટલા બધા
અનુભવ

copy paste

उसकी हर एक
शिकायत देती है
मुहब्बत
की गवाही . .
अजनबी से वर्ना
कौन हर बात पर
तकरार करता है ?

Raat bhi ruk
gai thi Sun'ne ko, ...
Guftagoo ,
guftagoo thi meri
sanaatton se.

हर रोज़ दिखती है आइने में एक नयी सूरत
कपड़े कम
ख़ुद को ज़्यादा बदला है इस साल मैंने।

છે ઉદાસી આજ કંઈક
એવી આ મન પર

છે જરૂર "માં" ને આજ

ને છુ હુ જવાબદારીની સમજણમાં સાજ.

રમે છે દીલ વ્યથામાં થોડું
સંભાળ લવ મારાં સંતાન ની
કે લવ જેની સંતાન છુ હુ.

Read More