મારા બાઇટૅસ≈ મન +લાગળીઓ+શબ્દ+લખાણ. . . . . . . ‌ ખૂબી અને ખામી બંને હોય છે લોકોમાં તમે શું શોધ્યું એ મહત્વનું છે .

copy paste

teafan

बिना बोले ही समझ जाओ।
इश्क लम्बा सफर है
कुछ अल्फाज बचे रैहनेदो

तस्वीर खद बहुत कुछ केह जाती है।

इंतज़ार ऐ इश्क में बैचैनी
का आलम मत पूछो
हर आहट पर लगता है ,
वो आये है . . .
वो आये है . . .

गम को पी कर चुप रहता है
यह दिल अक्सर चुप रहता है

कभी न लब पर शिकवा लाता
चोट भी खा कर चुप रहता है

जब भी मिलता है वह मुझ से
नयन झुका कर चुप रहता है


बोला करती हैं तहरीरें
हर इक अक्षर चुप रहता है

आंसू कह देते हैं सब कुछ
दिल का नश्तर चुप रहता है ।

Read More

Baarish ke
mausam mein bhi
baarisho ka
thikaana nahi

Dekhiye huzur
mausam bhi
mausam ki tarah
badal gaya
-Wajid Shaikh
#cp

People write
because
no one listens..