હું શાયર નથી પણ હ્રદય ના દર્દ ને શબ્દો આપવાની કોશીશ કરું છું , પછી એ જખ્મ તમારા હોય કે મારા મલમ લગાવાની કોશીશ કરું છું...#MR...

मेरी गलतियों तो का हिसाब रखते हो,
पर सच बताना क्या तुम खुद अपना दामन साफ रखते हो ? ...#MR

मसला इस बात का नही की आप पास नही हो,
ताज्जुब इस बात का है, कि कई लोगो को अब तक ये अहसास नही है ।
...#MR

હશે બધું છતાં તારા વગર કશું નહિ હોય,

કદાચ પ્રેમની વ્યાખ્યા એથી વધુ નહિ હોય... #MR

મારા શબ્દોથી મારા વ્યક્તિત્વને તોલશો,
તો ક્યાંક ચુકી જશો.

મારા વ્યક્તિત્વથી મારા શબ્દોને માપશો,
તો ક્યાંક રહી જશો.

પણ જો બંનેમાંથી કઈ પણ, જો માપતોલ કર્યા વગર માણશો,
તો કદાચ બહુ સારી રીતે સમજી જશો...#MR

Read More

લાખ પ્રયત્નો કરું છું હું,
રોજ કિસ્મત જોડે લડું છું હું.

ક્યારેક કર્મો જીતે છે,
તો ક્યારેક કિસ્મત.

સાચા અને ખોટાની વચ્ચે,
આમ જ રળજળું છું હું.

શોધું છું હું મને જ, આ માયાજાળમાં,
પણ ક્યાં એટલી આસાનીથી મળું છું હું મને...#MR

Read More

कभी कभी बाते कर लीजियेगा,
सुना है इन्ही से रिश्ते ज़िंदा रहते है ! ...#MR

True!

" You don't have to be different,
to be unique..

All you have to do is feel different,
to be unique ...#MR "

ચાલો એક લાંબા રસ્તાનો અંત આવ્યો કે,
કે પછી રસ્તામાં કોઈ વળાંક આવ્યો... #MR