હું શાયર નથી પણ હ્રદય ના દર્દ ને શબ્દો આપવાની કોશીશ કરું છું , પછી એ જખ્મ તમારા હોય કે મારા મલમ લગાવાની કોશીશ કરું છું...#MR...

આજે પણ ભીંડાનું શાક એની રેસિપીથી જ બને છે,
ભલે બનાવું હું, સ્વાદ તો એના હાથનો જ અકબંધ રહે છે...#MR

અપાર સમુદ્ર છે સામે, અને અનહદ લાગણીઓ છે ભીતર, ના આ સમુદ્ર માપી શકાય છે કે ના કોઈના પ્રત્યેની આ લાગણીઓ કાપી શકાય છે...#MR

Read More

જ્યારે પોતાના શબ્દોને વેચાતા જોવું છું ભર બજારે,
મારી લાગણીઓને હળવેક થી "સોરી" કહી દવ છું...#MR

बहोत आयी गयी यादे,
मगर इस बार तुम्ही आना ।

close your eyes and just listen to this !!!

बहोत से चहरे देखे है मेने आजतलग,
बस वो एक ही चहेरा है, जो बारबार देखनेकी हसरत है।...#MR

थोड़ा सा तो काम है आधा-आधा बाँट लेंगे,
बस मेरे हमसफर तु साथ मे चल,
थोड़ा रास्ता कटा है बाकी का भी काट लेंगे । ...#MR

Read More

गलतियां तो लोगो से होती है,
हमारी गलतियों को तो सीधा गुनाह करार दिया जाता है । ...#MR

शेर नही हु में जो सर्कस में काम करू,
में वो भेड़िया हु जो भरे जंगल मे वार करू । ...#MR

बिना मरे तो जन्नत भी नही जा पाओगे ,
बिना महेनत के कामियाबी की बात करते हो । ... #MR 😏

सुमसान है सड़क, सन्नाटा है शहर में,
पता नही इंसानियत है कोन से कहर में ।.... #MR