હું શાયર નથી પણ હ્રદય ના દર્દ ને શબ્દો આપવાની કોશીશ કરું છું , પછી એ જખ્મ તમારા હોય કે મારા મલમ લગાવાની કોશીશ કરું છું...#MR...

It's not about getting the most beautiful girl as your LIFE PARTNER, 💁‍♀️
It's all about making the most beautiful memories with your LIFE PARTNER... #MR 😊

તું પ્રગટ ના થાય તો એ પ્રશ્ન તારો છે હવે;

મેં સતત માણ્યા કરી છે હાજરી તારી અહીં!🖤🖤 ...#MR

( હવે તમે પ્રભુ ગણો કે પ્રિયતમ😉 )

Read More

બધાંને એમ છે; પોતે જ સવાયું છે
ખરેખર કોણ આખું ઓળખાયું છે
.
ચકાસો ધ્યાનથી, તો સ્પષ્ટ જણાશે
બધું 'એની' રીતે જ ગોઠવાયું છે.
.
હ્રદય પર હાથ રાખીને પૂછો તમને
તમારાથી, તમારું પણ થવાયું છે?
... #MR

Read More

કદાચ શેતાન👿 બધી જગ્યાએ નહીં પહોંચી શકતો હોય ,
એટલે ભગવાન એ મને બનાવ્યો હશે...😈😏 #MR

CHANGE IS THE ONLY CONSTANT THING...#MR

ઘણા લોકો મને પુછે છે...
"તું જેવું લખે છે ( મોટાભાગે સારુ😉 ) એવું કંઈ તારા જીવનમાં કરતો તો લાગતો નથી?"

તો બધાને મારો એક જ જવાબ છે મિત્રો...
" કે મારું કામ કનૈયા જેવું છે,
જો મારું કિધેલું કરશો તો ગમે તેવી મહાભારત પણ જીતી જશો,
પણ જો મારુ કરેલું કરશો તો રાધા તો નઈ મળે એ અલગ😅
પણ કોઈ જંગલના ખૂણામાં એકલા મરવું પડશે...😏 #MR "

Read More

એને મારી સાથે પ્રેમ છે કે નથી,
એ important નથી,

પણ એ એના જીવનમાં હેમખેમ છે કે નથી,
એ મારી માટે important છે...#MR

જો તમને કોઈ દિવસ એવું લાગે કે હું તમારુ ખરાબ કરી રહયો છું,

તો please એમ ના સમજતા કે હું ખરાબ😈 છું,

એમ સમજજો કે તમને તમારા કર્મોનુ ફળ મળી રહ્યું છે😏... #MR

Read More

સમદર લહેરુ ટાઢીયું ને એથી ટાઢો વા !
પણ પિયુ વિનાના પોઢણાં એ તો કાળજ કટારીનો ઘા !!
...#MR

તું છે ને મને ચા ની જેમ પ્રેમ તો કર,
હું તારા મા બિસ્કિટની જેમ ડૂબી ના જાવ ને તો મને કેજે...#MR