🌹જય દ્વારકાધિશ🌹
🌷જય જડેશ્વર મહાદેવ🌷
પવિત્ર અેવા અધિક મહિનામાં જેની રાહ આપ સૌ જોઈ રહ્યા હતા અે ભજન સરસ્વતી સ્ટુડિયો યુટયુબના ચેનલના માધ્યમથી રીલીઝ થઇ ગયુ છે...
જરૂર આપ સૌને ગમશે....
લાઈક,કોમેન્ટ,અને શેર પણ કરી શકો છો.......
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Mayur Bhaiji Bhatt: https://youtu.be/pGz6EhdFNL

https://www.matrubharti.com/bites/111574947

Read More

Mayur Bhaiji Bhatt: 🌹જય દ્વારકાધિશ🌹
🌷જય જડેશ્વર મહાદેવ🌷
પવિત્ર અેવા અધિક મહિનામાં જેની રાહ આપ સૌ જોઈ રહ્યા હતા અે ભજન સરસ્વતી સ્ટુડિયો યુટયુબના ચેનલના માધ્યમથી રીલીઝ થઇ ગયુ છે...
જરૂર આપ સૌને ગમશે....
લાઈક,કોમેન્ટ,અને શેર પણ કરી શકો છો.......
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Mayur Bhaiji Bhatt: https://youtu.be/pGz6EhdFNLY

-- Falguni Dost

https://www.matrubharti.com/bites/111574944

Read More

I'm glad to inform you that New album 'Aadidev Shankara' is coming soon on 21 September 2020 through Saraswati studio @ 7:00 am @ you tube