લખવી છે થોડી મનની વાતો.

*उंगली उठे तो बेइज्जती👉🏼*
*और अंगूठा उठे तो तारीफ 👍🏻*
*अँगुठे से अँगुली मिले तो लाजबाब👌🏽*
*यही तो है जिंदगी का हिसाब*

😊 * Good Morning* 😊

Read More

હું અને મારી ભાષા
બને ગુજરાતી

છે તાકાત એમાં જ
જે "નમક"ને પણ
*મીઠું* કહી શકે

જીંદગીની સફર તો
તદન મફત છે...

પણ દોસ્ત....,

કિંમત તો ફક્ત ગમતા
વિસામાની છે...

- 💐

યાદોથી ભરેલી તારી જગ્યા
એમ ખાલી નહીં થાય,
યાદો ભરેલી તારી વાતો
વિચારવાથી પુરી નહી થાય
કયાંક તું દેખાશે કહું ખુલ્લા
ગગનમાં
પણ તારી તલાશ પુરી નહીં થાય

Read More

*તમે માત્ર મને સમજવાની જવાબદારી લો.*

*સંબંધ નિભાવવાની ની જવાબદારી મારી.*

*👍🏻😊 Good Morning 😊👍🏻*

दोस्तो से बड़ा कोई वैलंटाइन नही हो सकता🌹🌹
दोस्त ही तो होते हैं जो आंखों के आंसुओं को होठो की🌹🌹 मुस्कान बना देते हैं🌹🌹
तो आज का दिन दोस्ती के नाम🌹🌹
Happy Valentine day friends🌹🌹

Read More