માતૃભારતીના વાચકો માટે મિતલ ઠક્કરનું નામ હવે અજાણ્યું નથી. તેમની રસોઇ ટીપ્સ અને બ્યુટી ટીપ્સ બુક્સને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. અને વિવિધ વાનગીઓની અલગ-અલગ બુકને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. વાનગીઓની રીત સાથે તેના વિશે આરોગ્યલક્ષી માહિતી પણ ઉપયોગી બની રહે છે. તેમની રસોઇમાં જાણવા જેવું દરેક મહિલા માટે ઉપયોગી છે. તેમની દિયર-ભાભીના સંબંધ પર આધારિત નવલકથા મોનિકા પણ પ્રગટ થયેલી છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તેમાં રહસ્ય અને રોમાંચ છે.

આજની સવાર એટલે બાકી રહેલી જીંદગીનો પહેલો દિવસ

રેતી માં ઢોળાયેલ ખાંડ કીડી વીણી સકે પરંતુ હાથી નહિ તેથી ક્યારેય નાના માણસ ને નાનો ના ગણવો ક્યારેક નાનો માણસ મોટું કામ કરી જાય છે.

Read More

बहुत सोदे होते है संसार में
मगर सुख बेचने वाले और
दुःख खरीदने वाले नही मिलते

બસ દિલ જીતવાનો જ હેતુ રાખજો. કારણ કે…… દુનિયા જીતીને  પણ સિંકદર ખાલી હાથે જ ગયો.

આખી દુનિયા ફરીને માણસ ઘરે આવે એટલે 
એનો આંખો થાક ઉતરી જાય સાહેબ પણ 
જે માણસ ઘર માં થાકે ને એનો થાક આખીય 
દુનિયામાં ક્યાંક નાં ઉતરે એ લખી રાખજો 

Read More

“दोस्त” शब्द का अर्थ बड़ा ही मस्त होता हैं
हमारे दोष का जो “अस्त” कर दे वही “दोस्त” होता हैं!

दोस्तों की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता,
और ये सीखने के लिए,
कोई स्कूल नहीं होता…

तुम मुझसे दोस्ती का मोल ना पूछना कभी
तुम्हें किसने कहा की पेड़ छाँव बेचते हैं कभी!!

खुले आम दुश्मनी कर लो,पर दिखावे की दोस्ती ना करो!!